Výlep plakátů v Krásné Lípě

Publikováno: 6.9.2021 | Autor: admin

Kostka Krásná Lípa zajišťuje výlep plakátů v obci Krásná Lípa.

Sběrným místem  je kancelář Technických služeb města, Pletařská 22/3. Plakáty je třeba doručit ve čtvrtek 11 hodin.

Výlepovým dnem je pátek nebo sobota.

V případě mimořádného výlepu bude k záklaní ceně účtováno 50% ceny za týden/ks.

Plakáty předané navíc poslouží pro přelep poškozených plakátů.

Fotodokumentaci výlepu nepořizujeme.

Reklamaci výlepu je možné uplatnit na volfova@komunitnicentrum.com nebo poštou na adresu Kostky Krásná Lípa, p.o.

Fakturace probíhá po ukončení měsíce, fakturační údaje sdělte při předání plakátu pracovníkovi Technických služeb nebo předejte vaši objednávku Kostce Krásná Lípa, p.o.

 

Nejsme plátci DPH.

FormátRozmer plakátu v cm2Cena za 1ks/týden 
A4 1 až 630 13,33 Kč  
A3 631 až 1600 20,83 Kč  

 

V případě mimořádného výlepu bude k záklaní ceně účtováno 50% ceny za týden/ks.

Nejsme plátci DPH.

Dva výlepy zdarma zajistíme pro příspěvkové organizace města a občanská sdružení z Krásné Lípy dle schváleného seznamu. Seznam schvaluje Rada města Krásná Lípa. Výlep dotuje město Krásná Lípa.

Organizace (zapsané spolky) se sídlem v Krásné Lípě, kterým je poskytována finanční podpora z rozpočtu města, mají nárok na 2 výlepy ročně zdarma (jedná se pouze o plakáty akcí pořádaných na území města Krásná Lípa).

Příspěvkové organizace města, o. p. s. České Švýcarsko a Správa NPČŠ mají nárok na max. 5 výlepů ročně zdarma.

Město Krásná Lípa má výlep celoročně zdarma.

 

Projednáno RM dne 1. 6. 2016. Platnost rozhodnutí je od 1. 7. 2016.

 

Výlep plakátů dalších organizací, institucí, klubů, divadel, kin a škol se řídí ceníkem.

 

Organizace podpořené městem v 2016
Asociace TOM ČR, TOM 1107 Zelenáči 
Český rybářský svaz z.s. MO Krásná Lípa 
Foklorní soubor Křiničánek z.s.
Folklorní soubor Dykyta 
Folklorní soubor Lužičan 
Klub cyklistiky Krásná Lípa
Klub českých turistů Kr. Lípa 
Krásná Jurta o.s.
Krásnolipský spolek
Mandavan, z.s.
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa 
Rodiče pro školu, občanské sdružení 
SDH Krásná Lípa 
Tělovýchovná jednota Krásná Lípa 
TJ Krásná Lípa 
Vlčihorská zahrada, z.s.
1. Křinické náměstí
2. Nemocniční ul. - spodní paneláky
3. Masarykova ul. - u železničního přejezdu
4. Pražská ul. - prodejna potravin "U Medvěda"
5. Pražská ul. - parkoviště sport.areálu
6. Varnsdorfská ul. - u prodejny potravin
7. Rozcestí Krásný Buk - Kyjov
8. Rozcestí Krásný Sněžná - Bukovák
9. Kyjov
10. Vlčí Hora
11. Zahrady