Připravujeme projekty

Archiv:

18.8.2020

Změna v sociálních službách

Osobní asistence od 1. 1. 2021

- navýšení okamžité kapacity na 8

- navýšení úvazku sociálního pracovníka

- rozšíření cílové skupiny na děti

- rozšíření provozní doby na 24 hod./denně

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 1. 1. 2021

- navýšení okamžité kapacity na 7,5

- navýšení úvazku sociální pracovnice

- posílení terénní práce

Odborné sociální poradenství od 1. 5. 2021

- návrat do základní sítě kraje po ukočení projektu EU 

- navýšení úvazku socií pracovnice

- úprava provozní doby