Veřejný závazek Klub Včelka

Veřejný závazek Klub Včelka
Publikováno: 5.3.2018 | Autor: Admin

Podporujeme děti v předškolním věku od 3 do 6 let v jejich přirozeném rozvoji, tak aby při nástupu do 1. třídy nebo do mateřské školy měly podobné dovednosti a kompetence jako jejich vrstevníci. Podporujeme také jejich rodiče v komunikaci se školou a v přípravě rodiny na nástup dítěte do školy.

Poskytujeme podporu dětem ve věku od 3 do 6 let v jejich přirozeném vývoji. Podporujeme děti při získání dostatečných znalostí, dovedností a návyků nezbytných pro úspěšný vstup do školky a školy. Nabízíme podporu a poradenství rodině tak, aby zahájila komunikaci se školou a připravila se na vstup dítěte do školy.

 

Cíl služby:

Cílem je snížení míry sociálního vyloučeni, stigmatizace děti a zvýšeni jejich šanci a schopnosti potřebných pro úspěšné absolvováni běžné základní školy.

Nabídka služeb

  • učit děti takovým znalostem, dovednostem a návykům dle jejich věku
  • umožnit dětem pobývat, vzdělávat se a projevovat v kolektivu vrstevníků
  • umožnit dětem hrát si a vzdělávat se v chráněném a bezpečném prostředí
  • podchytit včas připadne výchovné nebo vzdělávací obtíže dítěte, zprostředkovat rodičům dítěte odborné poradenské zařízeni, zajistit návaznou službu
  • učit děti dodržovat režim, vědomě jednat podle pravidel
  • zvyšovat sebevědomí děti a chuť projevovat co umí a potřebují

Forma a kapacita

Služba je poskytována v Komunitním centru Kostka 

Maximální kapacita je 12 dětí pro přímou práci na dvě pracovnice Klubu Včelky

 

Provozní doba

Pondělí                        8 – 13 hodin

Úterý                          8 – 13 hodin

Středa                         8 – 13 hodin

Čtvrtek                        8 – 13 hodin

Pátek                           8 – 13 hodin

 

Místo poskytování

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa p. o. v 1. patře

Masarykova 1094/4

Krásná Lípa 407 46

 

Zásady

  • nízkoprahovost
  • dobrovolnost
  • individuální přístup
  • pravidelnost

 

Kontakty

Kontaktní osoba: vedoucí služby Dagmar Hadravová

mobil: 773 020 265

email: hadravova@komunitnicentrum.com

 

V roce 2018 je poplatek za službu 100,-Kč / měsíc určen na zdravé stravování dětí.

 

Provoz klubu Včelka podpořili: