Až do konce doma

Archiv:

Až do konce doma
13.7.2023 více zde

Až do konce doma

Ve spolupráci s lékaři, terénní zdravotní službou, terénní sociální službou lze zvládnout péči o blízkého člověka v závěru života doma, pokud si to on i jeho blízcí přejí. Služby podpoří dle individuální potřeby, nakontaktují a domluví další pomoc. Služby podpoří pečující osoby tak, aby nedošlo k jejich vyčerpání v tomto těžkém období. Není to snadné, ale je to možné.

Mgr. Romana Flusková

 fluskova@komunitnicentrum.com  777 291 359
Veřejný závazek Odborné sociální poradenství
1.5.2021 více zde

Veřejný závazek Odborné sociální poradenství

S čím pomůžeme: dluhy - spory - exekuce - insolvence - trestní právo - oběti - občanský zákoník - závazky - smlouvy - pracovní právo - nájemí vztahy a další

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Poradenství je také poskytováno pečujícím osobám nebo pozůstalým.

 

Idnetifikátor služby: 3827499

Vedoucí služby: zástup JUDr. Miloš Hanzlíček tel. 777 925 302

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

24.8.2016 PřílohaDOC

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

     Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují optimálně. 
Pomohou postiženému či nemocnému, co nejlépe zvládat denní úkony, jako dříve. 

Pořízení většiny kompenzačních pomůcek je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pomůcky na poukaz předepisuje odborný lékař (neurolog, ortoped, apod.).

Půjčovna v Kostce umožní nemocným překlenout období potřebné k pořízení vlastní kompenzační pomůcky. 


Kompenzační pomůcky si lze zapůjčit v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa, p.o., na adrese Masarykova č. 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, v 1. patře budovy, v kanceláři „Poradny v kostce“.  V individuálních případech lze domluvit dopravu.

 

K zapůjčení nabízíme následující kompenzační pomůcky :

                                                                                                     

1)      Chodítko čtyřbodové skládací s podpěrou loktů 

2)      Chodítko čtyřkolové skládací – nosnost 318 kg  

3)      Sedačka do sprchy zesílená – nosnost 228 kg

4)      Sedačka do sprchy – sedátko s výřezem        

5)      Křeslo do sprchy pojízdné s výřezem - 250 kg 

6)      Vanička pro mytí hlavy – nafukovací s odtokem

7)      Pedálová pomůcka – nastavitelná obtížnost šlapání 

8)      Stolek k lůžku pojízdný – výškově nastavitelný 

9)      Sedačka do vany-závěsná

10)   Nástavec na WC – vyměkčený

11)   Podavač předmětů - teleskopický

Veřejný závazek Osobní asistence

Veřejný závazek Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Také doprovázíme umírající v závěru života, podílíme se na péči, podporujeme blízké.

 

Od 1. 1. 2021 poskytujeme službu Osobní asistence klientům, kteří žijí v Domě se sociální službou (dříve Dům s pečovatelskou službou) v Krásné Lípě. Domy jsou dva - žlutý a modrý. Majitelem je město Krásná Lípa, žádosti o přidělení bytu lze podat zde. 

 

Poskytujeme pomoc a podporu:

• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko…)

• při osobní hygieně (koupání, mytí vlasů…)

• při zajištění stravy (podávání jídla, objednání obědů…)

• při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky…)

• při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, ruční práce, společenské hry…)

• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři či společenské akce…)

• při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání s úřady, komunikace s opatrovníky, rodinnými příslušníky…)

 

S uživatelem je uzavřena smlouva, ve které je sjednána rozsah a četnost poskytované služby. Službu si lze sjednat dlouhodobě nebo jen na potřebné období.

   

Identifikátor: 5321665

Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Kafková, mobil 771 281 126

 

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.