Kostce od srdce

Kostce od srdce
Publikováno: 8.12.2023 | Autor: admin

Podpořte nás i Vy a to na účet Kostky 250744192/0300

 

Milí přátelé,

lidé z Kostky již přes 15 let pomáhají jednotlivcům i rodinám v krizi, podporují děti v jejich přirozeném rozvoji i ve vzdělávání. Našim cílem je poskytnou individuální podporu tak, aby se lidé zase mohli pevně postavit na své vlastní nohy, žili v bezpečnějším prostředí, měli přijatelné bydlení i práci, zvládali lépe plnit své závazky a snížoval se tlak, ve kterém žijí. Aby si děti plnily si své sny, následovaly své talenty, zažívaly podporující prostředí. Naši sociální pracovníci dochází do rodin v krizi, navštěvují je v tom nejnuznějším prostředí a hledají spolu s rodiči cestu z často velmi komplexních problémů. Pracujeme také s lidmi s dočasnou ochranou, s uprchlíky, většinou se jedná o ženy s dětmi, které utekly přes válečným konfliktem ze svých domovů.

Dlouhodobě také zajišťujeme v domácím prostředí péči o seniory a lidi se sníženou soběstačností. Spolu se zdravotníky, duchovními a terapeuty je provázíme také v závěru života, podporujeme jejich blízké v péči i loučení se.

 

Podpořte nás i Vy a to na účet Kostky 250744192/0300

 

Rádi připravíme darovací smlouvu, nebo potvrzení o daru. K tomu nám stačí základní informace o Vás nebo firmě.

 

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (§ 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (sníženého o event. ztrátu z minulých let). Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci (nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). (§ 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)