IROP nákup 3 ks plug-in osobních vozů

Publikováno: 17.5.2022 | Autor: admin

Kostce byla schválena dotace na nákup 3ks vozidel pro službu Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Název projektu: Pořízení plug-in hybridních automobilů - Kostka Krásná Lípa, p.o.

Název výzvy: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

Celkový rozpočet: 2.826.600 Kč

Celkové financování z finančních zdrojů EU a ČR: 2.540.340 Kč

Předmětem projektu je obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících terénních sociálních služeb Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, spočívající v pořízení tří plug-in hybridních automobilů. Dojde tak k posílení schopnosti poskytovatele sociálních služeb Kostka
Krásná Lípa, p.o. zajistit dostupnost služeb ve strukturálně slabém regionu a reagovat na krizi související s COVID-19, která plošně zasáhla celé území ČR, a na případné krize budoucí.

 

Veřejná zakázka: NEN