Odborné sociální poradenství JUDr. Hanzlíček

Archiv:

Poradna v Kostce
26.11.2018

Poradna v Kostce

21.3.2018

Insolvence - oddlužení

Lidem, kteří chtějí řešit své oddlužení nabízíme posouzení a zpracování návrhu na oddlužení právníkem.

Cena je 4.000 Kč.

Kontaktní osoba JUDr. Hanzlíček

„Poradna v Kostce
8.3.2018 více zde

„Poradna v Kostce" - cesta k oddlužení

„Poradna v Kostce" nabízí již osmý rok občanům Krásné Lípy a dalších měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství.

Poradna v kostce OPZ65_2018
1.1.2018 více zde

Poradna v kostce OPZ65_2018

Název projektu: Poradna v kostce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009022

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.2. Sociální začleňování a boj s chudobou

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.