Poradna v Kostce

Publikováno: 7.1.2020 | Autor: Dančová Kateřina

Poradna v kostce pomohla z dluhové pasti již 55 lidem.

Všechny zpracované a podané návrhy na oddlužení, byly soudem schváleny.

Dalším až 60 občanům je připravena bezplatně pomoci.

Ať už se snaží dlužník řešení svých exekucí vyhýbat nebo hledá jak ze svízelné situace ven, jednoduchá řešení nefungují. Často neřešené dluhy a exekuce zasahují do vztahů, rodinných vazeb a nepřináší pohodu do života.

Je většinou nezbytné vyhledat odbornou radu, nechat se procesem oddlužení provést. V Kostce poskytujeme odborné sociální poradenství, kde jsme dlužníkovi připraveni pomoci radou, jak se může s dluhy vypořádat a jsme připraveni mu pomoci s přípravou na oddlužení.

Jak na dluhy? Naskýtá se odpověď, nedělat je. Ale vážně…

Od 1.června 2019 je účinná novela Insolvenčního zákona, která umožňuje podat návrh na oddlužení širšímu okruhu osob. Novela dlužníkovi ukládá povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení jeho věřitelů.

Poradce na první schůzce seznámí klienta s podstatou a průběhem procesu oddlužení, dále umí posoudit, zda je klient vhodný pro cestu oddlužení, umí klientovi pomoci s přípravou dokumentů potřebných k oddlužení a umí mu doporučit, jak má postupovat.

Insolvenční návrh musí sepsat právník, a díky dotaci EU je možné proplatit našim klientům právnické služby. Aktuálně je možné právnické služby uhradit ještě šedesáti klientům.

Poradna je v Krásné Lípě, s poradci se lze domluvit na jednání i v dalších obcích Šluknovska, například v místě bydliště.

Je možné se objednat na telefonních číslech: 777 925 302, 770 125 690, 777 291 359.

Projekt Poradna v kostce je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.  Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům Šluknovska, kteří jsou v krizi, obětí trestné činnosti, příslušníkem etnické menšiny a jsou starší patnácti let.

poradci, Kostka Krásná Lípa