Insolvence zdarma a odborně

Publikováno: 6.5.2019 | Autor: Dančová Kateřina

Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život jednotlivců i rodin v našem městě. Podle mapy exekucí je v Krásné Lípě podíl osob v exekuci 22,88 %. Tedy z celkového počtu 2.919 osob starších 15 let je 668 z nich v exekuci (a pak další co neplatí své závazky a ještě v exekuci nejsou). Celkový počet exekucí je 3.168, průměrný počet exekucí na osobu je 4,7 a průměrná jistina na osobu je 174.745 Kč.

V Kostce je pro nás důležité, aby se člověk, který chce řešit své dluhy, měl kde poradit. Aby mu někdo s řešením odborně pomohl. Poskytujeme Odborné sociální poradenství, které může pomoci s řešením dluhů, a také pomoci s přípravou na oddlužení. Poradce s klientem projde všechny dokumenty a posoudí, zda je oddlužení možné, doporučí mu, jak postupovat. Následně právník sepíše návrh a odešle soudu. Díky dotaci EU můžeme platbu právníkovi ve výši 4.000Kč za jednotlivce a 6.000 Kč za manžele ještě asi za 20 klientů zaplatit. Aktuálně soud schválil oddlužení 34 našim klientům.

Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela Insolvenčního zákona, která by měla umožnit podání návrhu na povolení oddlužení širšímu okruhu osob. Kromě jiného jde zejména o zrušení podmínky, podle které měl dlužník při podání návrhu prokázat, že je schopen v průběhu insolvenčního řízení zaplatit minimálně 30 % svých dluhů a odměnu insolvenčního správce. Novela pouze ukládá dlužníkovi povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Musí však být schopen zaplatit na dluhy stejnou částku jako na odměnu insolvenčního správce. Tedy i když nedokáže splatit 30 % svých dluhů, má šanci na oddlužení. Insolvence trvá 5 let. Po této době soud posoudí úsilí dlužníka a schválí oddlužení. Další podstatnou změnou, kterou novela přináší je 3letá varianta oddlužení. Dlužník však musí zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela pamatovala i na seniory s přiznaným starobním důchodem a invalidy ve druhém či třetím stupni invalidity. V těchto případech může trvat oddlužení rovněž pouze 3 roky.  

            V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům z regionu. Pomáháme nejen s dluhy, exekucemi a insolvencí, ale také s rodinnými problémy v případě rozvodů a dělení majetku, pracovně-právními vztahy, vyřizováním sociálních dávek apod.

            Poradenství je poskytováno bezplatně, díky finanční podpoře projektu „Poradna v kostce“ z prostředků „Evropského sociálního fondu“ prostřednictvím „Operačního programu Zaměstnanost“.

      Je možné přijít do Kostky nebo si domluvit návštěvu poradce doma. Na konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech 777 925 302 a 770 125 690, nebo elektronicky na e-mailových adresách hanzlicek@komunitnicentrum.com.

 

JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p.o.