„Poradna v Kostce" - cesta k oddlužení

Publikováno: 8.3.2018 | Autor: Dančová Kateřina

„Poradna v Kostce" nabízí již osmý rok občanům Krásné Lípy a dalších měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství.

V průběhu svého působení pomohla řešit klientům poradny problémy z různých oblastí života, zejména se však jednalo o zadlužení, exekucec, insolvence a dále problémy v oblasti roddiných a partnerských vztahů, rozvody a majetko-právní spory. Cílem poradny je pomoci klientům  nalézt řešení jejich problému v co nejkratším čase.
V Kostce nabízíme také dluhové poradenství a zpracování návrhu na oddlužení. S klientem většinou spolupracujeme po dobu nezbytnou pro shromáždění všech podkladů a jejich posouzení, až po odeslání návrhu soudu. Od 1. července 2017 je účinná novela insolvenčního zákona, která mimo upravila to, že již nelze , aby si dlužník insolvenční návrh u soudu podal sám. Musí si najít oprávněnou osobu (advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo pověřená osoba), která ručí za kvalitní zpracování. Pozitivní je to, že novela insolvenčního zákona upravila cenu za sepsání a podání návrhu, jejiž maximální výše činí 4.000,- Kč bez DPH, a v případě společného návrhu manželů jde o částku 6.000,- Kč. Méně příjemné je , že se řada oprávněných osob rozhodla za uvedenou cenu tuto službu neposkytovat. V Kostce máme dohodu s právníkem, který pro naše klienty, za uvedených podmínek insolvenční návrh zpracuje a podá. Jsme tedy schopni podpořit klienta i v případě, pokud se rozhodne pro oddlužení.
Poskytování sociální služby finančně podporuje Ústecký kraj a obce z regionu.

 

Konzultační hodiny poradny:
              Pondělí 10.00 - 17.00 (15.00 - 17.00 bez objednání)
              Středa   08.00 - 15.00 (13.00 - 15.00 bez objednání)

Do poradny je vhodné se telefonicky objednat na čísle 777 925 302, nebo elektronicky na e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.com.
JUDr. Miloš Hanzlíček, Odborné sociální poradenství