Příprava do školy a doučování

Příprava do školy a doučování
Publikováno: 2.5.2018 | Autor: admin

Každý den je pro děti do 11 let zajištěna v komunitním centru od 12 hod. příprava do školy a doučování. Příprava do školy je zajištěna v rámci služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Děti si můžou připravit domácí úkoly, udělat si přípravu na další den, připravit se na výuku a zkoušky. 

Příprava do školy v Amari klubu

Děti tu mají klidný prostor pro přípravu do školy, za podpory pracovníka klubu si napíšou úkoly, mohou se věnovat procvičování látky, která jim nejde, nebo si zopakovat, co se ve škole naučili. Připraví si pomůcky a tašku na další den. Děti mohou využít řadu pomůcek pro své vzdělávání, učí se také hravou formou. Mohou získat odpovědi na své otázky jak k výuce, tak k průběhu a systému školního vzdělávání. Pokud mají nějaké starosti nebo problémy, pracovník klubu s nimi hledá možnosti řešení. Má-li některé z dětí ve škole problémy většího rozsahu, je možné, aby po předchozím souhlasu dítěte, pracovník kontaktoval třídní učitelku a spolupracovali na větší podpoře dítěte. 

V době on-line výuky děti podporujeme v získání zadání ze školy, přístupu na internet, porozumění látce, odevzdání úkolů, kontaktu a komunikaci s pedagogy dle aktuálních opatření.

V období letních prázdnin máme prázdninovou školu, kde si děti opakují a procvičují hravou formou to, co se učili ve škole. Rozvíjí své znalosti a dovednosti. Po dokončení prázdninové školy obdrží plně vybavenou školní tašku.

Příprava do školy v T-klubu

V Tklubu se navíc věnujeme výběru vhodné školy, jaké místo má v životě vzdělávání se, jak dokončit základní vzdělání, jaké jsou další možnosti, vyřizujeme žádosti o retrostipendia, učíme se na reparáty a podporujeme děti v motivaci, komunikaci s pedagogy i v řešení konfliktů.