Pracovní poradenství

Archiv:

Veřejný závazek Pracovní a kariérové poradenství
21.3.2018 více zde

Veřejný závazek Pracovní a kariérové poradenství

Pracovní poradenství poskytujeme uchazečům či zájemcům o zaměstnání, kteří potřebují podporu při uplatnění se na otevřeném trhu práce či při udržení si zaměstnání.

Kariérové poradenství poskytujeme studentům středních škol. Retrostipendia Albatros poskytujeme studentům, jejichž aspoň jeden z rodičů má základní vzdělání. Student se zavazuje prospívat ve 4 klíčových předmětech, k pravidelné docházce do školy a ke schůzkám s poradcem.

Seminář
2.10.2018

Seminář "Příprava na práci v Německu"

Máte zájem pracovat v Německu? Tak jste srdečně zváni na seminář "Příprava na práci v Německu". Pokud máte zájem se zúčastnit semináře kontaktujte paní Novákovou Ivanu na tel. 778 888 431. Termín zahájení - 23.10.2018.

Seminář
2.10.2018

Seminář "Příprava na práci v Německu"

Máte zájem pracovat v Německu? Tak jste srdečně zváni na seminář "Příprava na práci v Německu". Pokud máte zájem se zúčastnit semináře kontaktujte paní Novákovou Ivanu na tel. 778 888 431. Termín zahájení - 23.10.2018.