Kostka podporuje padesát studentů, cíl je řádně dostudovat

Publikováno: 6.6.2018 | Autor: Dančová Kateřina

V Ústeckém kraji loni vzdělání nedokončilo a bez kvalifikace zůstalo zhruba 16 procent mladých lidí. Což je nejhorší situace z celé republiky.

Kostka Krásná Lípa se rozhodla zaměřit právě na ty studenty, kteří mají nižší motivaci a možná i menší podporu ze strany rodiny. Poskytujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni Retrostipendium nadace Albatros pro studenty středních škol a odborných učilišť. Základními prvky podpory jsou poradenství a vyplácení motivačního stipendia. Cílem spolupráce poradce, studenta a rodiny je řádné dokončení střední školy. Příjemcem retrostipendia je právě rodina studenta. Ze stipendia lze uhradit náklady spojené se studiem, ale také další rodinné náklady spojené s bydlením. To je pro řadu rodičů významnou podporou, když mají šanci zvýšené náklady zaplatit.  Pro vstup do programu je základní podmínkou, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia studentům, u kterých lze očekávat, že se jim nemusí dostávat z různých důvodů dostatečné podpory. Pravidelné schůzky s poradcem jsou pak prostorem pro podporu při řešení situací ve škole. Při ukončení studia poradce podporuje studenta při hledání zaměstnání.

Student v průběhu studia musí udržet dobré studijní výsledky u čtyř klíčových předmětů a docházku do školy. V případě splnění daných podmínek student obdrží měsíčně 1.000,- Kč a v případě výborných výsledků ještě bonus 2.000,- Kč na konci školního roku, tj. celkem 12.000,- Kč ročně.

V současné době Kostka tímto způsobem podporuje 41 studentů ze Šluknovského výběžku a v příštím školním roce jich bude 52.

 

Ivana Nováková, Kostka Krásná Lípa