Veřejný závazek Pracovní a kariérové poradenství

Publikováno: 21.3.2018 | Autor: admin

Pracovní poradenství poskytujeme uchazečům či zájemcům o zaměstnání, kteří potřebují podporu při uplatnění se na otevřeném trhu práce či při udržení si zaměstnání.

Kariérové poradenství poskytujeme studentům středních škol. Retrostipendia Albatros poskytujeme studentům, jejichž aspoň jeden z rodičů má základní vzdělání. Student se zavazuje prospívat ve 4 klíčových předmětech, k pravidelné docházce do školy a ke schůzkám s poradcem.

Poslání a cíle

Posláním pracovního a kariérového poradenství je podpořit uchazeče o zaměstnání v udržení si zaměstnání či uplatnění se na otevřeném trhu práce v souladu s jejich kvalifikací a dovednostmi a dále podpořit studenty při studiu středních škol a v dokončení vzdělání. Pro uchazeče s nízkou kvalifikací a pracovními kompetencemi je připraveno 9 tréninkových pracovních míst pro upevnění si pracovních návyků a získání nových kompetencí a dovednsotí.

 

Poradce pomáhá lidem

 • Zorientovat se ve své aktuální pracovní situaci a v související legislativě, najít vhodná řešení
 • Vyhledat vhodné pracovní nabídky v ČR, zorientovat se na trhu práce
 • Vyhledat a dojednat potřebnou rekvalifikaci
 • Semináře pro skupiny
 • Zpracovat potřebné dokumenty např. životopis, rejstřík trestů, lékař. Prohlídka
 • Připravit se na pohovor u zaměstnavatele
 • Zlepšit své pracovní kompetence na tréninkovém místě - pracovní místo na 6 měsíců 
 • Dokončit střední školu nebo učiliště, udržet se ve škole
 • Získat restrostipendium Albatros

V rámci této aktivity budou podpořeni nezaměstnaní zejména s nízkou kvalifikací, mladí dospělí pracovním poradenstvím a studenti SŠ kariérovým poradenstvím s cílem zvýšit šance na dokončení vzdělání a zlepšit jejich přístup k zaměstnání. Pracovní poradenství bude realizováno individuálně dle konkrétních potřeb klienta tak, aby se zabránilo rozvinutí, resp. předešlo v případě kariérového poradenství, negativních důsledků jejich sociálního propadu (dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta motivace), a aby došlo ke zvýšení jejich sociální mobility a s ní jejich schopnosti řídit si svůj život samostatně.

Forma a kapacita

Pracovní i kariérové poradenství je terénní i ambulatní formou.                                   

Kapacita pracovního poradenství je  1.                                                                               

 

Provozní doba

Terénní služba je poskytována v domácnostech nebo v terénu dle dohody s klientem.

Ambulantní služba je poskytování každý čtvrtek od 8.00-12.00 hod v komunitním centru Kostka Krásná Lípa nebo dle dohody.

 

Místo poskytování

Šluknovský výběžek se zaměřením na oblast Krásnolipska.

Komunitní centrum Kostka, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

 

Zásady

 • Diskrétnost             
 • Ochrana osobních údajů
 • Individuální přístup k řešení situace
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Rovný přístup

Kontakt

Kateřina Dančová, telefon 775 441 238, email: dancova@komunitnicentrum.com