Půlmilionová exekuce zrušena

Publikováno: 21.3.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Jeden den dluh půl milionu, druhý den 38 tisíc. 

I to je možné díky dluhovému poradenství.

Paní Eva i její manžel mají deset exekucí a dosud je moc neřešili. Paní Eva v minulosti také přestala platit nájem, její dluh na nájmu byl cca 50 tisíc Kč. Paní Eva se s majitelem nemovitosti domluvila na tom, že si u něj dluh za nájem odpracuje. Uzavřela Dohodu o provádění úklidu. Majitel nemovitosti jí však mzdu nevyplácel, ale nechával si ji na úhradu dluhu, dostávala pouze stvrzenky. To až do této chvíle bylo vstřícným krokem ze strany majitele domu, ve kterém bydlela. Další exekuce neřešila. Jejímu manželovi strhávali z důchodu 1500 Kč. Paní Evě se nelíbilo, že jim přišla zpráva o navýšení srážek z důchodu manžela. Chtěla se dozvědět co to vlastně splácí. Oslovila dluhovou poradkyni Kostky, která jí doporučila si pro začátek požádat o výpis exekucí. Na výpisu se dozvěděla, že kromě exekucí, o kterých věděla, má také exekuci za nezaplacený nájem. Celkem její dluhy přesahovaly 650 tisíc korun, a z toho dluh za neplacený nájem a související poplatky činí 500 tisíc korun. Paní Eva tvrdila, že tento dluh za nájem je již uhrazen. Pátrali jsme tedy po dokladech od počátku exekuce. Paní Eva dohledala část stvrzenek, a tak mohla začít jednání jak s exekutorem, tak i s majitelem nemovitosti.  Exekutor majitele nemovitosti požádal o potvrzení těchto nových informací. A opravdu majitel potvrdil, že paní Eva má dluh již dávno zaplacený a další platbu už nepožaduje. Exekutor tedy vydal nové oznámení o tom, že paní Eva majiteli nemovitosti nic nedluží a vyčíslil pouze náklady exekuce na částku necelých 38 tisíc Kč. Celkem se dluh snížil o 462 tisíc Kč, a to jen díky záměru paní Evy své dluhy řešit a aktivitě dluhové poradkyně. Ostatní exekuce paní Eva splácí pomocí nově nastaveného splátkového kalendáře a jak sama říká, velice se jí ulevilo.

Paní Eva je za tuto pomoc vděčná a dál s poradkyní spolupracuje na své cestě z exekucí. Při řádném placení podle nastaveného splátkového kalendáře by se paní Eva mohla z celkových dluhů dostat za 4,5 roku. A její manžel bude z důchodu splácet exekuce ještě 2 roky.

Kosta Krásná Lípa nabízí dluhové poradenství díky finanční podpoře Evropské unie, dluhové poradenství je poskytováno bezplatně.

 

Nováková Ivana, dluhový poradce, GSM 778 888 431, Kostka Krásná Lípa