Veřejný závazek Komunitní práce

Veřejný závazek Komunitní práce
Publikováno: 21.3.2018 | Autor: admin

Komunitní práce je založena na propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů (hmotné, lidské, materiální…) uvnitř komunity, skupiny lidí, sousedů a na stanovování dosažitelných cílů na základě možností dané komunity.

 

Hledáme aktivní lidi, s nápady na společenské aktivity nebo i ty, kteří by rádi s něčím, třeba jen částečně pomohli. Můžete kontaktovat komunitního pracovníka.

 

Poslání a cíle

Podporujeme lidi v utváření zdravých sousedských vztahů, v zapojování se do veřejného života, ke zlepšování životní úrovně i prostředí, v kterém žijí a vychovávají své děti. Podporujeme je v řešení konfliktů a sporů, ve vyjednávání, hájení svých oprávněných zájmů i při řešení společných problémů. Nabízíme také podporu při plánování a vytváření společných akcí a aktivit, rozvíjení sebedůvěry a schopnosti samo-organizace.

Cílová skupina

Mládež a dospělé osoby, rodiny s dětmi, které žijí v nepodnětném sociálně slabém prostředí. Podporujeme spolupráci lidí, které spojují společná témata a problémy.  Aktivně spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi.

Nabídka

  • Podpora utváření zdravých sousedských vztahů
  • Podpora výchovně-vzdělávacích aktivit mladých
  • Podpora žen v rozvoji dovedností a kompetencí
  • Vzdělávání pro leadery komunity
  • Samosprávné aktivity, jejich plánování a realizace

Zásady poskytování

  • Diskrétnost
  • Ochrana osobních údajů
  • Individuální přístup k řešení situace
  • Zachování lidské důstojnosti
  • Dobrovolnost

Komunitní pracovnice

Jan Matoušek

Mobil:  778 888 435

Email: matousek@komunitnicentrum.com