Svazek obcí SEVER pro Ukrajinu

Publikováno: 22.8.2023 | Autor: admin

Do obcí Svazku SEVER přišlo od počátku války na Ukrajině již přes 700 uprchlíků z Ukrajiny. Mnoho rodin se již vrátilo, hlavně do bezpečných oblastí, buď zpět do svých domovů, nebo k příbuzným. Nyní je ve Výběžku podle oficiální statistiky ministerstva vnitra 567 uprchlíků s dočasnou ochranou. Reálně je však uprchlíků k dnešním dnům daleko méně, asi 320 osob včetně dětí. Největší skupina bydlí v Rumburku na Podhájí, v areálu bývalé nemocnice.

Obce, ve spolupráci s  organizacemi v regionu - Kostkou Krásná Lípa, p.o. a Agenturou Pondělí, z.s., a Charitou Rumburk realizují projekt, který řeší pomoc, podporu a začlenění držitelů dočasné ochrany. Ten je koordinován pracovní skupinou, složenou z poskytovatelů pomoci, poskytovatele ubytování na Podhájí a krizovou manažerkou města Rumburk. Projekt byl opět podpořen Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a finančně přispívá na práci s uprchlíky z Ukrajiny ve všech městech a obcích Svazku.

Cílem naší práce je integrace osob s dočasnou ochranou na lokální úrovni po nezbytnou dobu, zejména podpora zranitelných skupin. Sociální služby, terapie, poradenství a koordinace pomoci podporují uprchlíky tak, aby mohli žít a pracovat v místním společenství, měli potřebný přístup ke službám, zdravotní péči, na trh práce, volnočasovým aktivitám a ke vzdělávání v potřebném rozsahu dle individuálních potřeb. Zároveň všichni dbáme na ochranu práv a prevenci zneužití slabšího postavení, důstojné zacházení, podporujeme je v soběstačnost a samostatnost. Služby spolupracují tak, aby nedocházelo k duplicitě. Dalším cílem projektu je podpořit kvalitní trávení volného času dětí a mládeže v období letních prázdnin, zejména těch z ubytoven. Po celé letní prázdniny se děti mohou zapojovat do příměstských táborů. Čekají je hry i výlety. Každý týden je zapojeno 12 dětí.

Díky práci koordinační skupiny jsou také zklidňovány nálady a postoje ve společnosti, v okolí ubytoven, řešena prevence, konflikty, nedodržování pravidel, odpady a další. Problémy bez zbytečného odkladu řeší ubytovatel sám nebo ve spolupráci se službami.

            Práce je stále dost, protože se nyní změnily podmínky finanční podpory ubytování uprchlíků, ubytování zdarma mají jen zranitelné osoby a ostatní si již ubytování musí hradit sami. I to řešíme a hledáme cesty, aby vše proběhlo bez problémů. Mnoho našich klientů z Ukrajiny již pracuje v regionu. V současné době ve spolupráci s Úřadem práce a VZP vysvětlujeme klientů opakovaně pravidla, která platí pro všechny občany registrované na Úřadu práce.

Naše pomoc ale není určena jen a výhradně uprchlíkům, ale i našim občanům. Všem poskytujeme informační podporu, kde se mohou obrátit s dotazy, na koho se obrátit v případě konfliktu.

Nyní již uprchlíků moc nepřibývá, ale naše pomoc pokračuje stále v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit dětí, hledání lékařské péče a stále intenzivně hledáme 

práci pro ukrajinské uprchlíky. Stále je aktuální i terapeutická podpora lidem v traumatu. Zvláště zranitelnou skupinu uprchlíků tvoří lidé s postižením, ať už fyzickými, smyslovými, ale i duševním problémy.  I ti mají podporu ve všech oblastech života, někteří již pracují a jiní se do práce chystají.

Moc děkuji všem občanům Šluknovska, obcím, dobrovolníkům, patronům, úředníkům, učitelů, policii, zaměstnavatelům a humanitárním pracovníkům za tom, že pomáháte a přispíváte k tomu, že „naši sousedé z Ukrajiny“ zde našli bezpečné a klidné místo k dočasnému životu. 

Naše kontakty: 

Hana Volfová, +420 777 291 400, volfova@komunitnicentrum.cz

Monika Lampová +420 775 554 491, lampova@agenturapondeli.cz

 

Svazek obcí SEVER, Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová u Šluknova, SvazekSever@seznam.cz