Druhý domov

Publikováno: 4.1.2023 | Autor: admin

Podporujeme integraci jednotlivců a rodin s dočasnou ochranou, které přišly z válečného konfliktu na Ukrajině.

Pro rok 2023 naši práci podpořili Nadace VIA, Seznam.cz, Nadace Kooperativa, Nadace EP Corporate group, Člověk v tísni a nakladatelství Albatros.

Pro rok 2024 naši práci podpořili Nadace EP Corporate group, Člověk v tísni.

Děkujeme také individuálním dárcům a spolupracovníkům!

V roce 2022 - 2024 jsme poskytovali ve výběžku sociální služby, zajišťovali kontakty s úřady, lékaři, pomáhali s bydlením, vybavením domásností, zařazením dětí do škol a školek, s hledáním práce a pod. Tuto sociální práci finančně podpořilo MVČR, SO Sever, Ústecký kraj a MPSV

Sever spolu - svazek obcí Sever díky projektu MVČR zajišťuje sociální práci, práci s dětmi a mládeží, terapeutickou pomoc, poradenství a koordinovaný přístup. Koordinace je zajištěna městam Rumburk, na projektu se podílí poskytovatelé sociálních služeb a město Rumburk.

Druhý domov - je zaměstnán integrační pracovník, který se věnujeme poradenství, pomoci, práci s dětmi a mládeží, pomáhá s tlumočením a překlady, podporuje studenty ve studiu. Zajišťujeme materiální a potravinovou pomoc, pomůcky pro děti do školy, vybavení domácností a terapeutickou podporu. Podporuje rodiny v získání samostatného bydlení a udržení si bydlení a zaměstnání.

Člověk v tísni - rozšíři retrostipendijní program pro ukrajinské děti z chudých rodin. Zapojili jsme více jak 10 studentů.

Nadace VIA nás podpořila v zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Albatros nám daroval další knihy pro děti v češtině i ukrajinštině.