Osobní asistence POSOSUK5

Publikováno: 15.11.2022 | Autor: admin

Ústecký kraj a Evropská unie podpořili dostupnost sociální služby Osobní asistence na Šluknovsku z projektu "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5" č. OPZ+/2.1/003/0000175

Období poskytování sociální služby: 1.10.2022 - 31.12.2024

Období realizace projektu Ústeckým krajem: 1.9.2022 - 31.3.2025

Výše podpory: 9.459.800 Kč

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Dotace je krytá z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/003/0000175.

Sociální služba: Osobní asistence - terénní služba péče

Počet podpořených osob: 180