COVID 19

Publikováno: 4.6.2020 | Autor: admin
 • Šití roušek 4.115 ks (zdravotnictví 1232 ks, soc. služby 908 ks, škola 327 ks, firmy, úřady a organizace 248 ks, veřejnost, město a jiné)
 • Filtry do roušek (1000 m do nemocnic, 250 m sociální služby a veřejnost)
 • Výroba dezinfekce, rozlévání a výdej rizikovým skupinám
 • Hlídání dětí – zaměstnanci služeb, zdravotnictví a úřadu
 • Prevence v rodinách, děti a mládež
 • Potravinová a materiální pomoc (klienti služeb + 20 domácností)
 • Pomoc dětem a mládeži s přípravou a úkoly do školy
 • Dovoz nákupů a léků
 • Psychosociální podpora
 • Terénní práce a odborné poradenství terénní formou
 • Osobní asistence bez omezení (domácí péče o seniory a osoby s hendikepem)

Díky desítkám dárců, pomocníků, dobrovolníků, zaměstnanců!

Nadace ČEZ nám přispěla na OOP a opravu šicích strojů.

Nadace VINCI nám přispěla na nákup tabletů, pomůcek a pracovních listů pro domácí vzdělávání dětí.