Klub Včelka

Publikováno: 1.1.2020 | Autor: admin

Zajistíme službu péče o děti ve věku od 3 do 6 let, vyrůstající v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí a nedochází do MŠ. Provozní doba od 8 do 12 hodin. Práce s děti v tomto věku výrazně ovlivňuje jejich školní úspěšnost i komunikaci rodin se školou. Děti jsou znevýhodněny, pokud si neosvojí průměrné sociální návyky, nezlepší si jazykovou vybavenost, dovednosti, znalosti a sociální kompetence.

Děti vyrůstající dlouhodobě v prostředí chudoby a sociálního vyloučení mají potíže při nástupu do školy. Většinou tyto děti nenavštěvují mateřskou školu, nejsou v kontaktu s vrstevníky, nerozumí průměrně jazyku. Děti jsou většinou velmi vnímavé a dobře se učí. V případě aspoň dopolední docházky do klubu se zlepšuje jejich komunikace, sociální dovednosti, znalosti až na úroveň jejich vrstevníků.

Do projektu je zapojena romská asistentka, která se účastní programu por děti dle potřeb a dále spolupracuje s rodiči, podporuje je v zajišťování si věcí k přestupu do školského zařízení, komunikuje s nimi preventivní témata v oblasti péče o děti a vzdělávání.

Dětem v předškolním věku od 3 do 6 let - vyrovnávají své šance na absolvování školy v hlavním vzdělávacím proudu, zvyšuje se jejich školní úspěšnost a sociální kompetence. Děti jsou lépe připraveny na nástup do 1. třídy a zápis do školy. Kognitivní vývoj dítěte je zvlášť dynamický a zásadní v předškolním věku a obtížně se kompenzuje později.

Od listopadu 2016 vybíráme měsíční poplatek 100 Kč na svačiny a nápoje.

Provoz klubu Včelka podpořili:

V roce 2020 provoz Klubu Včelka nebyl podpořen z MŠMT. V tomto roce byly příspěvkové oraganizace vyřazeny jako oprávnění žadatelé z dotačního programu.