Poradna

Publikováno: 14.3.2024 | Autor: Luňáková Kateřina

Již více jak 12 let poskytuje Poradna v kostce poradenskou činnost, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.

 Jde zejména o ty, kteří prožívají nějakou životní krizi, do které se dostali díky předlužení, v souvislosti s rozvodem či neutěšenými vztahy v rodině, nebo se stali obětí trestné činnosti. Nejčastějším problémem, se kterým se občané na poradnu obrací, jsou exekuce, dluhy, které nejsou schopni splácet a žádají o pomoc. Nejčastější a jedinou možnou cestou, jak z toho ven, je oddlužení nebo i jinak osobní bankrot. Ať už se dlužník řešení svých dluhů vyhýbá nebo hledá jak ze svízelné situace ven, jednoduchá řešení nefungují. Neřešené dluhy a exekuce pak často zasahují do vztahů, rodinných vazeb a nepřináší pohodu do života. V poradně jsme připraveni pomoci dlužníkovi radou, jak se může s dluhy vypořádat, případně pomoci i s přípravou na oddlužení a provést dlužníka insolvenčním řízením.
Jak na dluhy? Naskýtá se odpověď, nedělat je. Ale vážně…
Od 1.června 2019 je účinná novela Insolvenčního zákona, která umožňuje podat návrh na oddlužení širšímu okruhu osob, neboť dlužník již nemusí splatit 30 % dluhů. Musí však vynaložit veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Naopak zužuje okruh osob, které mohou návrh na povolení oddlužení sepsat a podat. V této souvislosti poradna úzce spolupracuje s advokátem JUDr. Pražákem, který na základě udělené plné moci od dlužníka návrh sepíše a elektronicky odešle na soud.
Jak to vše probíhá?
Poradce na první schůzce posoudí, zda je dlužník vhodný pro cestu oddlužení, zda splňuje zákonné podmínky pro podání návrhu. Seznámí klienta s podstatou a průběhem insolvenčního řízení a pomůže klientovi s přípravou dokumentů potřebných k jeho sepsání a poradí, jak má dále postupovat. Poradce následně doklady zkompletuje a k sepsání návrhu předá JUDr. Pražákovi.
Přesto, že je Poradna v kostce v Krásné Lípě, za dobu svého působení pomohla občanům i z dalších obcí Šluknovského výběžku. Doposud úspěšně provedla insolvenčním řízením 104 dlužníků a 8 manželských párů. Poradnu finančně podporují Ústecký kraj a obce v regionu.
Ke konzultaci je možné se objednat na telefonní čísle 777 925 302.
JUDr. Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa