Výjezd Doubice 2023

Publikováno: 10.10.2023 | Autor: Luňáková Kateřina

Výjezd rodin s Kostkou – letos již pošesté!

Letos v září se uskutečnil již šestý týdenní společný výjezd našich klientských rodin a pracovnic sociálně aktivizační služby. Jedná se o týden společně strávený v krásném prostředí obce Doubice a místního penzionu.

Celý program výjezdu, aktivity individuální i skupinové jsou pečlivě vybírány a plánovaný s ohledem na potřeby, možnosti i zájmy konkrétních rodin a jejich dětí. Cílem a posláním tohoto každoročně pořádaného pobytu, je posílení rodičovských kompetencí maminek, které pro svou nelehkou životní situaci potřebují odbornou pomoc a podporu.  Na aktivizačním pobytu maminkám a jejím dětem zprostředkováváme zkušenost s prostředím pro ně často zcela novým. Umožňujeme náhled na další způsoby a možnosti života formou společně prožitých chvil a předání zkušeností a prožitků v krásném, podnětném a bezpečném prostředí. Prožitek je jedním z nejefektivnějších způsobů učení, a právě ten adaptační pobyt nabízí v několikadenní intenzivní formě. Pro rodiny je to nejen forma motivace a přijímání nových zkušeností, ale také vzájemně bezpečné předávání a sdílení vlastních zkušeností s podporou ostatních maminek i pracovnic služby.

Každým rokem zajistíme účast odborníků a zařízení, kteří vždy připraví inspirující a zajímavý program, při kterém představí a ukáží, co umí, a čím se zabývají. I letos nám bylo velkým potěšením spolupracovat s těmito jednotlivci a organizacemi:

- penzion Hubertus Doubice – opakovaná spolupráce při poskytnutí ubytování, krásného zázemí a laskavého přístupu,

- Hasiči Rybniště – doprava rodin na výjezd,

- Hasiči Varnsdorf – předvedení a ukázka techniky, ukázka hašení požáru,

- Teen Challenge Šluknov – oblíbená beseda s terapeuty i studenty střediska, informace k prevenci závislostí, možnost sdílení i osobní příběhy,

 

- Dům dětí a mládeže Rumburk – úžasně barevný interaktivní pohybovo-výtvarně-vzdělávací program pro maminky, děti i pracovnice SAS,

- Dagmar Hadravová – připravila oblíbené tvořivé dílničky pro děti i dospělé, která přirozeně podpořila vzájemnou spolupráci,

- Lucie Brůnová – neobyčejně inspirující lekce jógy pro malé i velké účastníky výjezdu.

A v neposlední řadě musíme zmínit, že ke vší té parádě, nám ještě počasí neskutečně přálo, tedy strávili jsme v podstatě týden úžasné dovolené, kdy jsme si hráli, užívali, prožívali, dozvídali se, objevovali, plavali v krásném zahradním bazénu, relaxovali, chodili, opékali buřty, radovali se, povídali si, vyprávěli, sdíleli, zkrátka jsme byli spolu, a o to hlavně šlo. Aby se maminky mohly věnovat svým dětem v klidném, bezpečném a podnětném prostředí, v kontaktu s dalšími rodinami. Podporou, vedením, a někdy i oporou, jim po celou dobu trvání výjezdu byl k dispozici tým zkušených pracovnic služby. 

Naše sociálně aktivizační služba již 12 let podporuje rodiny s dětmi při řešení nepříznivých životních situací. Tato služba je poskytována ve všech obcích Šluknovska. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je finančně podpořena Ústeckým krajem.

Bc. Eva Janoušová, sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa, p.o.