To je hlína

Publikováno: 25.4.2023 | Autor: Sabolová Marcela

Na to nemám, určitě mě nevyberou, v celorepublikové soutěži nemám šanci. I takové pochybnosti mají budoucí vítězové.

Takto děti švitořily, když jim byla nabídnuta účast v umělecké soutěži "To je hlína". Teta Eva chytla rázně za kliku a otevřela dětem dveře, dala jim plný batoh odvahy a ukázala směr. A naši stateční umělci šli až došli do Malostranské besedy pro dvě 1. místa a dvě 2. místa (postoupily 4 děti a máme 4 diplomy). Oslavujeme umělce z Krásné Lípy...a děkujeme, že nestáhli kalhoty a šli zabojovat.
"Děti tvořily s vědomím, že jejich díla budou prodána a pomůžou jejich vrstevníkům na druhém konci světa chodit do školy."