Milostivé léto se blíží. Dlužníci připravte se.

Publikováno: 14.3.2023 | Autor: Sabolová Marcela

V uplynulých letech proběhly dva ročníky Milostivého léta. V letošním roce tomu není jinak.

Letošní Milostivé léto je zaměřené i na dlužníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ti se budou moci zbavit svých neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit penále nebo exekuční náklady v rámci správních exekucí.

Podmínky budou velmi podobné jako v předchozích ročnících. Kromě fyzických osob se Milostivé léto III. bude týkat i právnických osob.

Podmínkou pro odpuštění penále a exekučních nákladů bude uhrazení dlužného pojistného, které k 30. 09. 2022 účetně evidovala příslušná správa sociálního zabezpečení. Třetí Milostivé léto bude probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.


Stejně jako v uplynulých letech, jsou i letos pracovníci poradny připraveni pomoci. Sjednat konzultaci si můžete na tel. číslech 777 291 359 (R. Cupalová), nebo 777 925 302 (M. Hanzlíček).