Potravinová a materiální pomoc z Kostky

Publikováno: 7.3.2023 | Autor: Sabolová Marcela

Kostka poskytuje potravinovou pomoc lidem, kteří se vyskytli nebo dlouhodobě vyskytují v nouzi.

Na fotografii naše kolegyně a terénní pracovnice Marcelka Jansová.
 
Co je cílem programu potravinové a materiální pomoci?
 
Potravinová a materiální pomoc je určena rodinám s dětmi, seniorům*kám, samoživitelkám*lům nebo jednotlivcům, kteří jsou ve finanční krizi. Zajištění základních potřeb (potraviny, ošacení, boty, drogerie, pleny pro děti apod.) jim umožní třeba zaplatit včas nájem, energie nebo pomůcky dětem do školy. Pokud někdo přijde podruhé, chceme aby spolupracoval se sociálními pracovníky a svou situaci s nimi začal řešit.