Výjezd rodin s Kostkou

Publikováno: 4.10.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Rodinám nabízíme prostor jednou za rok změnit prostředí, z jiného úhlu nahlédnout na svoje problémy, více se věnovat dětem, nabrat síly a získat cílenou podporu. Rodiče jsou podporováni ke změnám nefunkčních strategií řešení své situace a mají prostor na promýšlení si řešení svých problémů. Zaměřujeme se také na adaptaci rodin ve skupině, která spolu tráví čas na výjezdu. Jednotlivé rodiny mají příležitost se více poznat. Jedním z cílů je dosažení vzájemné spolupráce a podpory ve skupině, dosažení rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny, nalezení svého místa ve skupině.  Podporujeme rodiče a děti v zdravém sebevědomí, rozvíjeli se dle svých zájmů a posilovali rodinné vztahy. Výjezd je pro ně příležitost, jak si hned v praxi zkoušet to, co se učí. Zároveň si uvědomit, že nejsou sami a že ostatní rodiče řeší podobné situace a mají třeba otázky jako oni. 

Proto již počtvrté se třetí zářijový týden vydaly rodiny s dětmi a pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do malebné obce Doubice, do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily a užily si pět dní. Jelo 7 maminek a 26 dětí.  Přálo nám počasí, a proto se program konal hlavně v přírodě.

Chtěli bychom také poděkovat za podporu těm, s kterými rádi na akci spolupracujeme:

  • městu Krásná Lípa za zapůjčení vozidla i s řidičem a přepravu rodin
  • personálu penzionu Hubertus Doubice za mimořádnou péči a vstřícnost, i za výborné zázemí
  • pracovníkům a klientům z komunity pro odvykání závislostí Teen Challenge za preventivní přednášku a besedu na téma alkohol, léky, drogy a jiné závislosti
  • Mgr. Stanislavu Opelkovi za supervize na téma rodičovství, vztahy v rodině, komunikace, role rodičů, vliv na rodinu při nástupu rodiče do výkonu trestu, přehazování kompetencí rodičů na děti, nezvládání výchovy u starších dětí i za individuální konzultace
  • Dagmar Hadravové za tvořivé výtvarné a rukodělné činnosti cílené na rozvoj kreativity, spolupráci mezi rodičem a dětmi a vzájemnou spolupráci v celé skupině
  • Městské policii Šluknov za prevenci zážitkovou formou
  • kolegyním ze služby SAS za profesionální vedení celé skupiny

Výjezd podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Ústecký kraj.

 

Se svolením Šárky Kolebaczové zveřejňujeme báseň, kterou na výjezdu složila.

 

Na výjezdu v Doubicích,

užíváme si legraci.

Zážitky nás neminou,

ze společných chvil s rodinou.

 

Co víc si jako máma přát,

než si společně s dětmi užívat.

Stavění domků, sportovní dny

a nespočet dalších aktivit.

 

Na těch pár dní moc vzpomínat budu,

než s naší Kostkou opět zas budu.

 

 

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice Kostka Krásná Lípa p.o.