MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT - ÚNOR 2021

Publikováno: 1.3.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Klub Včelka a aktivity pro děti v únoru.

Popis vzdělávacího bloku:

 

Únorový vzdělávací blok se nese v duchu Masopustu a různého veselí. Předpověď počasí přeje ještě zimě a sněhu, využijeme toto počasí na zimní radovánky. Děti budou rozvíjet tvořivost a fantazii, vyrobí si vlastní masky,  upečeme masopustní koblížky.  Budeme hovořit o  různých povoláních, co která práce obnáší a co se dětem nejvíc líbí, jak pracují rodiče, jak jim můžeme pomáhat. Nachystáme zeleninu do polévky, kterou uvaříme. Čeká nás loutkové divadlo O neposlušných kůzlátkách a  O Koblížkovi. Nezapomeneme také na knihy. Cvičení a dětská „jóga“ bude jistě také osvěžením. Přivítáme do klubu nové děti. Navážeme kamarádství. Čeká nás hodně skládaček, rébusů a her. Začneme s vycházkami do lesoparku. Zaměříme se také na hygienu, vysvětlíme si, proč vidíme všude lidi s rouškami, proč je nutné si mýt pečlivě ruce…

 

Vzdělávací cíle:

 • zdokonalování dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace (ruka – oko)
 • vytváření prosociálních postojů
 • schopnost kooperace při práci ve skupině
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • námětové hry a činnosti
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje
 • rozvoj společenského i estetického vkusu – seznamovat s masopustními tradicemi a zvyky

 

 

Vzdělávací nabídka:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním
 • výroba masek, pečení koblížků nebo šátečků
 • malování, kreslení, pracovní aktivity
  • dramatické hry
  • upevňování hygienických návyků v době covidu