Klub Včelka

Publikováno: 10.2.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Co děti ve Včelce čeká v lednu?

 

Děti čeká dokončení povídání o době vánoční představením Tří Králů. Využijeme nadílku sněhu, která je slibovaná předpovědí počasí. Budeme experimentovat se sněhem a chladným počasím a učit se, jak se při hrách venku bezpečně chovat a jak se správně oblékat. Výtvarné a jiné činnosti budou zaměřeny na věci a situace typické pro zimu, zimní období. Budeme vyrábět zmrzlinu, bobovat, krmit, poznávat a pozorovat ptáčky, které jsou odkázané na pomoc lidi. Naučíme se básničky o zimě. Budeme dbát na správnou komunikaci, dobrou spolupráci s ostatními dětmi, správné stolování a dobré chování při styku s dospělými na chodbách klubu.

  

Vzdělávací cíle:

 • další prohlubování poznatků o vlastním těle (zdraví, oblékání)
 • rozvoj jazykových dovedností – nové básničky o zimě a ptáčcích
 • rozvoj prosociálního vnímání
 • rozvoj schopností sebeovládání, samostatnosti při oblékání
 • kognitivní činnosti
 • opakování barev, tvarů

 Vzdělávací nabídka:

 • Tři Králové – dokončení doby vánoční
 • Výtvarné činnosti se zimní tématikou
 • pohybová cvičení s písničkami a hry
 • hry na sněhu a se sněhem
 • experimentování s mrazem, sněhem a ledem
 • básničky, písničky se zimní tematikou
 • sáňkování, bobování a jiné zimní aktivity
 • krmení ptáčků, poznávání ptáčků
 • dramatické hry
 • upevňování hygienických návyků v době covidové