Veřejný závazek Odlehčovací služba

Veřejný závazek Odlehčovací služba
Publikováno: 8.3.2018 | Autor: admin

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Identifikátor služby: 9447868

Vedoucí služby: JUDr. Miloš Hanzlíček

Odlehčovací služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované uživateli (zastoupení pečující osoby v době, kdy nemůže z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat)


Poslání odlehčovacích služeb

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností v jejím domácím prostředí podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit.


Cíl odlehčovací služby

Cílem služby je udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí domova, i v době kdy pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat (vyřizování na úřadech a dalších institucích, volnočasové a odpočinkové aktivity, a pod). Odlehčit osobě, která pečuje o osobu závislé na péči této osoby.

Komu je odlehčovací služba určena

Osobě se sníženou soběstačností, která je závislá na pomoci jiné osoby (pečující osoby)


Odlehčovací služby nabízíme osobám

Cílová skupina - uživatelé :

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

 Komu není odlehčovací služba určena:

 •  osobám, které potřebují celodenní péči
 •  osobám, které nejsou závislé na péči někoho jiného

 Věk uživatelů 

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Základní činnosti odlehčovacích služeb :

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (ohřev jídla,..)
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny( koupání , sprchování,..)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy (objednávání např. obědů)
 • pomoc při přípravě stravy (vaření, příprava např. svačiny)

4.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovody do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

5. sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností, dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • vyřizování běžných záležitostí (na úřadech, PČR, soudech, apod.). 

7.  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, komunikace (hry, rehabilitační pomůcky, četba, povídání u kávičky atd.)
 • podpora při zajištění chodu domácnosti (drobný úklid…)

Formy poskytování odlehčovacích služeb a jejich časový rozsah

Terénní OS - jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí (pracovníci OS docházejí do rodiny a poskytují službu v rozsahu, kvalitě a za podmínek, sjednaných ve Smlouvě o poskytování odlehčovacích služeb, dle individuálních potřeb uživatele).

 

Čas poskytování: Pondělí až pátek v rozmezí od 13 - 15:30 hodin

                            Dle individuálních potřeb  uživatele je možno dohodnout jiný termín.

Ambulantní OS - Poskytují krátkodobou možnost odlehčení.

Místo poskytování: DPS Krásná Lípa, Nemocniční 1156/16.

Čas poskytování: středa 15 - 16 hodin.

 

Kapacita služby

Terénní - 5 uživatelů - služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů

Ambulantní - 1 uživatel -služba je poskytována v DPS Krásná Lípa.

Doba poskytování: 

Terénní forma: 

Pondělí až pátek v rozmezí od 13.00 do 15:30 hodin

Dle individuálních potřeb  uživatele je možno dohodnout jiný termín.

 

Ambulantní OS

Místo poskytování: DPS Krásná Lípa, Nemocniční 1156/16.

Čas poskytování: středa 15 - 16 hodin.

Působnost odlehčovacích služe

Služba je poskytována v celém Šluknovském výběžku - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

 

 

Zásady poskytování odlehčovací služby

 • Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o.
 • Respektujeme jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rasu, etnickou příslušnost, či náboženské vyznání (respektujeme individuální postoje uživatelů služeb v různých oblastech jejich života).
 • Respektujeme právo na jejich soukromí 
 • Klademe důraz na svobodu volby uživatelů (podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby, v maximální možné míře respektujeme přání uživatelů).
 • Poskytování služeb přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů při respektování jedinečnosti každého uživatele, přičemž vycházíme z jeho potřeb, představ, schopností i možností.
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci s důrazem na důvěrnost sdělení (zachováváme mlčenlivost o osobních a citlivých údajích).
 • Uživatelé mají právo na poskytování základního sociálního poradenství.
 • Uživatelé jsou pro nás rovnocenní partneři.
 • Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci.
 • Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování 
 • OS zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků
 • Pružnost, flexibilita, a vzdělávání týmu je samozřejmostí.
Důvody pro odmítnutí poskytnutí odlehčovacích služeb :
 • organizace neposkytuje službu o kterou zájemce žádá
 • žadatel o službu nespadá do cílové skupiny
 • organizace nemá kapacitu pro poskytnutí služby – zájemce může podat žádost, bude zařazen do pořadníku čekatelů.
 • o službu žádá osoba, které byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kostka Krásná Lípa p.o.

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

 

sociální pracovník : JUDr. Miloš Hanzlíček

tel: 412 354 839

mobil :  777 925 302

e-mail: hanzlicek@komunitnicentrum.com

Cena služby je 100 Kč za hodinu. Službu lze hradit  z příspěvku na péči. Podle počtu odpracovaných hodin v měsíci Vám bude vystavena faktura za poskytnutí sociální služby.   

Co nabízíme v rámci podpory pro pečující osoby

 • poradenství při hledání dalších návazných sociálních i běžných služeb 
 • časový prostor pro vlastní koníčky, odpočinek, dovolenou, sport, kulturu, vyřízení záležitostí na úřadech, 
 • předávání informací a pomoc při zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • zprostředkování sociálního kontaktu
 • zprostředkování aktuálního vzdělávání
 • zázemí pro vytvoření svépomocné skupiny, kde si mohou rodiny pečující o člena rodiny se sníženou soběstačností sdělovat své zkušenosti a vzájemně se podporovat ve své náročné životní situaci (prostory v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa,p.o)

Soubory ke stažení

clanky5304/odlehcovacisluzby_cenik.pdf258 KBZákladní činnosti a ceník odlehčovací služby
Autor: admin | vloženo: 24. 08. 2016, 12:13
Stáhnout
clanky5304/dost.pdf252 KBŽádost o odlehčovací službu
Autor: admin | vloženo: 24. 08. 2016, 12:14
Stáhnout
clanky5304/smlouva_o_poskytnuti_socialni_sluzby_-_upravena_-_aktualni.pdf276 KBsmlouva_o_poskytnuti_socialni_sluzby_-_upravena_-_aktualni.pdf
Autor: Kateřina Dančová | vloženo: 12. 04. 2018, 12:54
Stáhnout