Ukončené projekty

Archiv:

Sociální služby 2016
19.7.2016 více zde

Sociální služby 2016

Od roku 2009 poskytuje Kostka Krásná Lípa na území Šluknovského výběžku sociální služby prevence a jednu službu péče.

Klub Včelka 2016
22.8.2016 více zde

Klub Včelka 2016

Zajištění služeb péče o děti v předškolním věku od 3 do 6 let, které vyrůstají v sociálně slabém, nepodnětném prostředí.

Lila rosa 2016
22.8.2016 více zde

Lila rosa 2016

Podpora tanečních aktivit dětí a mládeže a účasti na tanečních festivalech.

Cílem projektu je podpora integrace romské kultury do společnosti prostřednictví pořádání tanečního festivalu a udržování kulturních tradic. Dětem a mládeži umožníme zažívat kulturu, která souvisí s jejich kořeny a historií. Děti a mládež se budou účastnit dětských festivalů v ČR a také uspořádáme  minifestival dětských tanečních souborů v Krásné Lípě.

 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

7.9.2016 více zde

Rekonstrukce prádelny Kolíček

Na konci roku 2016 připravujeme rozšíření prádelny o další prostory. Jedná se o větší místnost na mandlování a žehlení, sklad a zázemí pro zaměstnance. Po dokončení rekonstrukce prádelny získá prádelna také nové vybavení - mandl, sušku a pračku.

Kolaudace rekonsturované prádelny a dovybavení bylo zajištěno.

Potravinová a materiální pomoc 2016

Potravinová a materiální pomoc 2016

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, spolupracující neziskové organizace, které pomohou také odbornou radou.

Učíme se s Kostkou (2016)
19.10.2016 více zde

Učíme se s Kostkou (2016)

Nadační fond Albert podpoří přípravu dětí do školy. Díky projektu jsme uzavřeli dohodu o provedení práce s pracovnicí (PSS, pedagog), která se věnovala dětem při přípravě do školy.

Proměňte vánoční dárky v dobrý skutek
25.10.2016 více zde

Proměňte vánoční dárky v dobrý skutek

Do svého oblíbeného obchodu vstupte přes GIVT, děkujeme

Dacia Sandero pro odlehčovací službu
12.12.2016 více zde

Dacia Sandero pro odlehčovací službu

Kostka pořídila pro odlehčovací službý nové auto Dacia Sandero.

Už vím
9.2.2017 více zde

Už vím

Projekt je zaměřen na podporu zdravotně - hygienické prevence u dětí a mládeže a v chudých rodinách.

Pracovníci Kostky si vytvoří preventivní materiály, které následně využijí v prevenci při práci s dětmi i rodinami v regionu.

Finančně podpořil Nadační fond Albert z programu Bertík pomáhá 2017.

Babiččiny recepty
17.5.2017 více zde

Babiččiny recepty

Cílem projektu je poskytnout dětem prostor a čas pro společnou tvořivou zájmovou rukodělnou činnost. Vyvtváření prostoru pro jejich vlastní tvořivost, získávání nových dovedností a osvojení si technik výroby přírodní domácí kosmetiky, bylinných likérů, mastí, potravin.

 

Projekt je zaměřen na děti ve věku 7-14 let, nepřímo pak na rodiče dětí a širší veřejnost účastníní se Dnů Českého Švýcarska.

Inspirace z Norska

Inspirace z Norska

Studijní cesta 5 zaměstnanců Kostky do Oslo, Norsko v termínu 4. 4. -7. 4. 2017.

Obec přátelská rodině 2017
31.10.2017

Obec přátelská rodině 2017

Město Krásná Lípa získalo ocenění Obec přátelská rodině 2017.

S oceněním je spojena výplata dotace na rok 2017.

Kostka spolupracovala jak na přípravě přihlášky do soutěžě, tak i na realizaci opatření pro rodiny s dětmi.

Soutěž pořádá MPSV a tím podporuje aktivity pro rodiny na území obcí.

Slavnostní předání ocenění proběhne 17. 10. 2017 v Hrzánském paláci v Praze.

Sociální služby (2011 dosud)
22.8.2016 více zde

Sociální služby (2011 dosud)

Kostka poskytuje sociální služby

  • od 1. 11. 2009 odlehčovací služby
  • od 1. 2. 2011 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • od 1. 2. 2011 odborné sociální poradenství
  • od 1. 11. 2012 terénní programy
  • od 1. 8. 2013 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Včelka (2015)
22.8.2016 více zde

Klub Včelka (2015)

Předškolní příprava dětí ze sociálně slabého nepodnětného prostředí pro přestup do MŠ, nástup do přípravné třídy či 1. třídy běžné základní školy. 

Moje kořeny (2015)
22.8.2016 více zde

Moje kořeny (2015)

Projekt zaměřený na práci s dětmi a mládeží ze sociálně slabého prostředí se zaměřením na jazyk, tanec a historii.