Připravujeme projekty

Archiv:

9.7.2021

Doprovázení umírajících a jejich blízkých

Se službou Osobní asistence pečujeme v domácím prostředí o klienty se sníženou soběstačností. Našimi klienty jsou většinou senioři, kteří chtějí zůstat i přes své zdravotní potíže v domácím prostředí, se svými blízkými. Asistenti služby pečují také o umírající klienty v domácím prostředí. Proto, aby zvládli být v emočně náročných chvílích skutečně podporou pro klienta i jeho blízké, zaměřujeme se na jejich vzdělávání a výcvik.

Našim cílem je otvírat tabuizovaná témata a podpořit umírající v důstojném odchodu, v souladu se svým přáním, v prostředí kde se cítí bezpečně a s lidmi, které chtějí mít v blízkosti. Také chceme podpořit rodiny v důstojném rozloučení se zesnulým, které bude zahrnovat dostatek času, prostoru pro každého. 

 

K tomu potřebujeme:

- vzdělávání zaměstnanců sociální služby

- výběr a vzdělávání dobrovolníků

- spolupráci s lékaři, zdravotnimi službami a dalšími odborníky z terénu

- inspiraci od účastníkůa K smrti dobrého festivalu a dalších poskytovatelů služeb

- setkání s veřejností K smrti dobrý kafe a otevřené rozhovory o umírání i strachu a obavách