Výjezd rodin s Kostkou

Publikováno: 5.10.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich klienti se vydali na týdenní výjezd do Doubic. Po celou dobu pobytu měli zajímavý program, který pomohl utužovat rodinné vztahy.

Druhý zářijový týden se vydaly rodiny s dětmi a pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do malebné obce Doubice, konkrétně do penzionu Hubertus, aby tam společně strávily a užily si pět dní. Velmi nám přálo počasí a proto jsme dobře zvládli připravený program, který se konal hlavně v přírodě. Každý den kromě naplánovaných aktivit probíhalo posilování rodičovských kompetencí maminek a jejich vztahu a komunikace s dětmi. Pracovnice sociální služby rovněž individuálně pracovaly s jednotlivými rodinami.

První den po ubytování a vzájemném představení jsme se šli projít do okolí a koupali se v bazénu. Další den jsme si užili EKO – ARTE terapii s Mgr. Janou Merhautovou - lesní tvoření plné fantazie, zábavy a poznání. Poté jsme v obci navštívili 316 dřevěných soch od čtrnácti různých autorů. Sochy představují nejčastěji pohádkové postavy, bájné bytosti a zvířata, kromě toho ale např. i motocykly a jiné neživé předměty a dotvářejí podobu areálu penzionu s hřišti, jezírky, posezením či kamenným bludištěm.

Třetí den proběhlo sportovní dopoledne se soutěžemi, fotbalem a hrami. Odpoledne bylo věnováno koupání a programu, který pro nás připravily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Rumburk. Pro skupinu maminek Mgr. Věra Forferová na téma: "Hranice ve vztahu matka - dítě, zvládání emocí", pro skupinu dětí Mgr. Eva Michalinová na  téma "Komunikace, provázání skupiny dětí". Následovala krásná tečka za dnem - jízda na koních. 

Předposlední den pobytu jsme kreativně vyráběli a zdobili rámečky na fotografie s využitím přírodních materiálů a malovali na obličej. Po obědě nás čekal výlet s poznáváním Národního parku Českého Švýcarsko v doprovodu jeho zaměstnanců, kteří nám mnohé o lese řekli. Pobyt jsme zakončily sebereflexí a večerní diskotékou s opékáním buřtů.

Pátý den rodinky i pracovnice v pořádku odjely do svých domovů. Ahoj všem  a těšíme se na příští podobné setkání.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.

Mgr. Renáta Kučerová, vedoucí služby, sociální pracovník Kostka Krásná Lípa p.o.