Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Publikováno: 8.3.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Někdy se situace v rodině, kam Kostkou poskytovaná služba pro rodiny s dětmi vstupuje, zdá být téměř neřešitelná. Nicméně pokud sociální pracovnice najde to semínko motivace v klientovi a podpoří ho v růstu, dějí se věci nečekané.

Tak jako u jedné rodiny, která s naší službou začala spolupracovat na základě doporučení OSPOD. Jednalo se o matku, samoživitelku, se třemi dětmi, po léčbě drogové závislosti, v rodině byl stanoven soudní dohled. Děti chodily do školy minimálně, měly výchovné problémy a nedostatečný prospěch. Příprava do školy doma vůbec neprobíhala. Rodina žila v nevyhovujícím bytě. Po navázání spolupráce s naší službou pracovnice docházela do rodiny dvakrát v týdnu nebo dle dohody. Matka začala být aktivní a za podpory služby se jí podařilo získat jiné bydlení, následně proběhlo stěhování rodiny. Pracovnice také zprostředkovala kontakt s učiteli základní školy. Tam matku zpočátku doprovázela do chvíle, kdy začala probíhat lepší komunikace. Děti začaly chodit do školy a podařilo se předcházet či včas řešit nastalé problémy. Dále byla navázána spolupráce se Střediskem výchovné péče, kam matka s dětmi dochází již sama. Příprava do školy začala probíhat dvakrát v týdnu za účasti pracovnice, matka postupně rozvíjela rodičovské kompetence. Naučila se, jak s dětmi pracovat samostatně a jak je připravit do školy. Postupně se situace v rodině stabilizovala a péče o děti je zajištěna podtatně lépe. Je tu prostor pro řešení dalších věcí, následovat bude snižování počtu návštěv a ukončení spolupráce.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny. Snahou je předcházet a snižovat míru sociálního vyloučení rodin prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Služby jsou poskytovány především terénně v přirozeném prostředí rodiny. Tu se pracovníci snaží motivovat a podpořit v tíživém období. podporují rodiče v jejich kompetencích, zůstávají v roli průvodce a usilují, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich straně.
Obsahem spolupráce je individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení, ztráty bydlení, zaměstnání apod. Náplní služby je také zlepšení života dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence předčasného ukončení jejich vzdělávání. Služba spolupracuje s dalšími institucemi v regionu.

Sociální služba působí v obcích ve Šluknovském výběžku. Poskytování služby finančně podpořil Ústecký kraj, Evropská unie a obce z regionu. Ve službě pracuje v současné době 5 zaměstnanců - tři sociální pracovníci a dvě pracovnice v sociálních službách. Za rok 2017 bylo podpořeno 60 rodin.

Mgr. Renáta kučerová, vedoucí služby Kostka Krásná Lípa p. o.