Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Publikováno: 12.9.2017 | Autor: admin

Za rok je podpořeno cca 60 rodin z regionu Šluknovska. V těchto rodinách žije cca 200 dětí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj, Úřad práce, Nadace Agrofert, obce Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa, Horní Podluží, Dolní Podluží a Krásná Lípa .

Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahájila svoji činnost k 1. 7. 2011. Působí v obcích ve Šluknovském výběžku. Kancelář služby je v objektu komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, Masarykova č. 1094/4, v prvním patře.

Je to služba převážně terénní, kdy pracovníci dochází do domácností uživatelů a také ambulantní, která je poskytovaná rodinám s dětmi v komunitním centru. Jedná se o rodiny, v kterých je u dětí ohrožen vývoj v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tato služba je založena na intenzivní práci s rodinou v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, zefektivnění komunikačních dovedností v rámci rodiny, podpoře funkčních vztahů, rozvoji rodičovských dovedností a dalších aktivit v sociální oblasti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

V této službě pracuje šest zaměstnanců, tři sociální pracovníci a tři pracovníci v sociálních službách. Za rok je podpořeno cca 60 rodin z regionu Šluknovska. V těchto rodinách žije cca 200 dětí.

Spolupracujeme s Odborem sociálně právní ochrany dětí Rumburk, Základní školou Krásná Lípa, Odborem sociálních věcí Šluknov a mnohými dalšími institucemi.

Ve spolupráci uživatele a služby se podařily v rodinách následující změny: Znovuobnovení funkce rodiny – pravidelný styk matky s dcerou – mimosoudní dohoda. Zabránění odebrání dětí do ústavní výchovy. Zanedbání vývoje dítěte – ve 13 měsících jen leželo, zploštělá hlavička, nebylo polohované – za 9 měsíců spolupráce se službou dítě chodí za ruku, navázána spolupráce s neurology, rehabilitace, pediatr... spolupráce úspěšně pokračuje. Zajištění zdravotních kartiček, registrace dětí u lékařů. Zamezení vystěhování rodiny z bytu. Získání dětí do péče rodičů – soudní rozhodnutí. Posílení sebedůvěry a samostatnosti uživatelů při jednání na úřadech, školách a dalších institucí, zlepšení spolupráce a komunikace rodičů se školami. Přestěhování rodiny z nevyhovujícího bydlení do vyhovujícího. Nalezení nového bydlení. Zajištění dávek. Zvýšení rodičovských kompetencí. Vyjednání splátkových kalendářů, které se daří splácet. Vyřízení exekucí. Zajištění kontaktu, doprovodu a následné spolupráce u odborníků specialistů a návazných služeb – SVP, SPC, PPP, psychiatrie, neurologie, rehabilitace, pediatrie, raná péče, Spirála atd. Zajištění kompenzačních pomůcek pro handicapované děti. Poskytnutí materiální a potravinové pomoci. Zajištění volnočasových aktivit, umístění dítěte do ZDVOP Klokánek, plnění nastavených rodinných rozpočtů, zlepšení finanční situace v rodinách, zařazení dětí do předškolních zařízení, zvýšení výživného, nalezení pracovních míst-získání zaměstnání, vyřízení přídavků na děti, obdržení přídavků na 7 dětí- tři roky zpětně, mateřský příspěvek z Německa, spolupráce s nadacemi- získání pračky, bezúročných půjček, zpětně vyřízení příspěvků na péči a mobilitu+ sluchadel, soudní svěření dětí do péče matky, u dětí soudní dohled, vyřešení skrytého záškoláctví, řešení drogové závislosti- u uživatele negativní testy na drogy atd.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj, Úřad práce, Nadace Agrofert, obce Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa, Horní Podluží, Dolní Podluží a Krásná Lípa .

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa