Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Publikováno: 27.9.2016 | Autor: admin

Provázíme rodiny v obtížné životní situaci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahájila svoji činnost k 1. 7. 2011. Působí v obcích ve Šluknovském výběžku. Kancelář služby je v objektu komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, Masarykova č. 1094/4, v prvním patře.

Je to služba převážně terénní, kdy pracovníci dochází do domácností uživatelů a také ambulantní, která je poskytovaná rodinám s dětmi v komunitním centru. Jedná se o rodiny, v kterých je u dětí ohrožen vývoj v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tato služba je založena na intenzivní práci s rodinou v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, zefektivnění komunikačních dovedností v rámci rodiny, podpoře funkčních vztahů, rozvoji rodičovských dovedností a dalších aktivit v sociální oblasti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

V této službě pracují v současné době čtyři zaměstnanci, tři sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách. K dnešnímu dni bylo od počátku letošního roku podpořeno 29 rodin.

Spolupracujeme s Odborem sociálně právní ochrany dětí Rumburk, Základní školou Krásná Lípa, Odborem sociálních věcí Šluknov a mnohými dalšími institucemi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podpořil Ústecký kraj.

Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa