Podpora rodin

Publikováno: 27.9.2016 | Autor: admin

Podpora rodin

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 

Je to služba terénní, popřípadě ambulantní poskytovaná rodině s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Poslání služby je: lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě.

Tři pracovnice dochází do rodin uživatelů a podporují rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Rodinám pomáhají při řešení nepříznivé sociální situace a podporují jejich samostatnost při zvládání problémů každodenního života.

V rámci služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytují základní sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rodiny také mohou využívat ambulantní službu zejména při pomoci dětem v přípravě na vyučování, předškolní výchově, volnočasových aktivitách, besedách, akcích pro rodiny s dětmi a individuálních konzultací s pracovnicemi služby v kanceláři.

Terénní službaje poskytována v domácnosti uživatele a v terénu v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovnicí služby. Ambulantní službaje poskytována v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o. ve středu od  9:00 do 11:00 hod.,  od 13:00 do 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele rovněž po dohodě s pracovnicí služby.

Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku a od července roku 2011 bylo podpořeno 60 rodin.

Kontaktní údaje:

Telefon:  412 354 843 – kancelář služby

               774 974 583 – sociální pracovnice Mgr. Renata. Kučerová

               773 020 265 – pracovnice v sociálních službách Dagmar. Hadravová

               777 291 370 – sociální pracovnice Mgr. Jana Červinková

Email:     sas@krasnalipa.cz

Adresa:   Kostka Krásná Lípa, p. o.

    Masarykova 1094/4

    407 46 Krásná Lípa

    IC: 75139090

    Tel.: 412 354 844

                http://kostka.krasnalipa.cz