Veřejný závazek Osobní asistence

Veřejný závazek Osobní asistence
Publikováno: 1.1.2019 | Autor: admin

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

 

Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

   

Identifikátor: 5321665

Vedoucí služby: JUDr. Miloš Hanzlíček, mobil 777 925 302

 

Služba osobní asistence je v letech 2020 a 2021 zapojena do projektu POSOSUK 3 Ústeckého kraje.

Osobní asistenci podpořili:

 • Ústecký kraj
 • Evropská unie
 • Nadační fond Severočeská voda
 • Město Krásná Lípa
 • Město Rumburk

  

Posláním Osobní asistence (OA) 

Posláním osobní asistence je umožnit osobám se sníženou soběstačností, žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí uživatele, dle jeho individuálních potřeb. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje, provází a pomáhá mu k soběstačnosti.

 

 

Cílem osobní asistence 

Cílem služby je udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí.

 Cílová skupina

     Uživatelem služby je osoba se sníženou soběstačností, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o:

 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, jiné druhy stařecké demence)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s postižením po úrazu, po nemoci)
 • senioři

 

Věk uživatelů:

 • děti předškolního věku (1 – 6 let)
 • mladší děti (7-10)
 • starší děti (11-15)
 • dorost (16-18)
 • mladí dospělí 19-26
 • dospělí 27-64
 • mladší senioři 65-80
 • starší senioři nad 80

 

Základní činnosti Osobní asistence:

 

1)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

2)      pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

        

3)      pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití,

 

4)      pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

 

5)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora      při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,                                   
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

6)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 

7)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

     V rámci služby Osobní asistence je bezplatně poskytováno základní sociální poradenství.

 

 

Forma poskytování služby:

    Služba je poskytována terénní formou.     Je poskytována osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí, kdy pracovníci služby dochází do domácnosti uživatele a poskytují službu v rozsahu, kvalitě a za podmínek sjednaných ve „Smlouvě o poskytování Osobní asistence“ dle individuálních potřeb uživatele.

 

 

 

     

Kapacita terénní formy poskytování: 

 • počet klientů - 4
 • DO 31. 12. 2020 okamžitá kapacita 4. OD 01. 01. 2021 okamžitá kapacita 8.

 

Sociální služba je poskytována zejména v čase od 8 do 16 hodin. Je samozřejmě možné sjednat i jiný čas poskytování služby, víkendy i svátky, dle individuálních potřeb.

 

Připravujeme od 1. 1. 2021 rozšíření provozní doby takto:

Provozní doba terénní formy poskytování služby Osobní asistence, služba je poskytovaná 24 hodin denně včetně víkendů a svátků : 

 

pondělí:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

úterý:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

středa:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

čtvrtek:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

pátek:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

sobota:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

neděle:

0:00 - 23:59 - OD 01.01.2021: Od 08:00 do 16:00 hod. kapacita 8, Od 16:00 do 08:00 kapacita 1

Působnost služby:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

Zásady poskytování služby:

 

 • Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o..
 • Respektujeme jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rasu, etnickou příslušnost, či náboženské vyznání (respektujeme individuální postoje uživatelů služby v různých oblastech jejich života).
 • Respektujeme právo na jejich soukromí.
 • Klademe důraz na svobodu volby uživatelů (podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby, v maximální možné víře respektujeme přání uživatelů).
 • Poskytování služeb se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů (respektování jedinečnosti každého klienta, vycházíme tak z jeho potřeb, představ, schopností i možností).
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci s důrazem na důvěrnost sdělení (zachováváme mlčenlivost o osobních a citlivých údajích).
 • Uživatelé mají právo na bezplatné poskytování základního sociálního poradenství.
 • Uživatelé jsou pro nás rovnocenní partneři.
 • Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci.
 • Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování.
 • OA zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků.
 • Pružnost, flexibilita, a vzdělávání týmu je samozřejmostí.

Kontaktní údaje:

 

Telefon:  777 925 302 – vedoucí služby, sociální pracovník JUDr. Miloš Hanzlíček

               724 099 920 - vedoucí týmu, pracovník v sociálních službách Hana Rybárová

          

Email:     hanzlicek@komunitnicentrum.com

               rybarova@komunitnicentrum.com

 

Adresa:   Kostka Krásná Lípa, p. o.

               Masarykova 1094/4

               407 46 Krásná Lípa

               www.komunitnicentrum.com

Cena služby je od 100Kč do 120 Kč za hodinu dle rozsahu služby za den. Službu je možno hradit i z příspěvku na péči. Na základě poskytnutých asistencí je uživateli vystavena faktura podle odpracovaných hodin asistenta.

 

 

 

Základní cena (hodinová sazba) za jednu hodinu osobní asistence

120 Kč / hodina

 

Slevy ze základní ceny za službu osobní asistence v rozsahu 2 hodin

Sleva ze základní hodinové sazby – 10 Kč

110 Kč / hodina

 

Slevy ze základní ceny za službu osobní asistence v rozsahu 3 a více hodin

Sleva ze základní hodinové sazby – 20 Kč

100 Kč / hodina

 

 

-          slevy nelze uplatnit na více kratších služeb poskytnutých v rámci jednoho dne