SPORTOVNÍ AKTIVITY V PŘÍRODĚ

Publikováno: 13.9.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Počasí nám stále přeje, tak se snažíme, co nejvíce s dětmi trávit dopoledne venku na čerstvém vzduchu, a to buď na hřišti nebo v lese. Nyní jsme se vydali do zdejšího lesoparku, kde jsme měli připravených několik pohybových i odpočinkových aktivit v přírodě.

První naší aktivitou bylo stavění domečku. V lese jsme našli několik přírodnin, které jsme ke stavění potřebovali (klacky, šišky, listy, mech, …). Společnými silami se nám nakonec podařil postavit opravdu moc hezký domeček.

Druhou aktivitou bylo hledání barevných písmenek na louce. Nejprve jsme si zopakovali názvy barev, poté jsme rozházená čísla na louce rozdělili podle barev na hromádky. Barvičky se nám ještě pletou, ale díky takovýmto aktivitám, se nám lépe zapamatují.

Třetí aktivitou bylo papírové pexeso. Jedna půlka obrázků byla rozházena na louce, druhou polovinu držela paní učitelka, která ukazovala, jaký obrázek děti mají hledat. Úkolem dětí bylo soustředit se, jaký obrázek paní učitelka ukazuje, rychle se zorientovat na louce, obrázek najít a přinést k paní učitelce, kde ho porovnat a popsat s obrázkem druhým.

Další a poslední aktivitou pro nás byla sportovní olympiáda, která byla rozdělena do čtyř kategorií. První jsme závodili v běhu na 60m. Po běhu následoval skok do dálky. Zkusili jsme si také závodění v žabácích a aktivitu zvanou ,,trakař“.  Po olympiádě jsme si udělali krátkou rozcvičku a protáhli se, aby nás druhý den nic nebolelo. Za aktivnost, snahu a úsilí, které děti v aktivitách vykonaly, získaly diplom.

Ve zvolených aktivitách si děti rozvíjely nejen pohybové ale i rozumové dovednosti a schopnosti. Dětem pobyt na čerstvém vzduchu prospívá a jsou za něj rády. Budeme doufat, aby nám počasí ještě přálo, a my mohli trávit co nejvíce času ve volné přírodě, a skrz přírodu zažívat a získávat nová dobrodružství, zážitky, dovednosti a schopnosti.