Klub Včelka 2016

Klub Včelka 2016
Publikováno: 22.8.2016 | Autor: admin

Zajištění služeb péče o děti v předškolním věku od 3 do 6 let, které vyrůstají v sociálně slabém, nepodnětném prostředí.

Zajistíme službu péče o děti ve věku od 3 do 6 let, vyrůstající v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí a nedochází do MŠ. Provozní doba od 8 do 12 hodin. Práce s děti v tomto věku výrazně ovlivňuje jejich školní úspěšnost i komunikaci rodin se školou. Děti jsou znevýhodněny, pokud si neosvojí průměrné sociální návyky, nezlepší si jazykovou vybavenost, dovednosti, znalosti a sociální kompetence.

Děti vyrůstající dlouhodobě v prostředí chudoby a sociálního vyloučení mají potíže při nástupu do školy. Většinou tyto děti nenavštěvují mateřskou školu, nejsou v kontaktu s vrstevníky, nerozumí průměrně jazyku. Děti jsou většinou velmi vnímavé a dobře se učí. V případě aspoň dopolední docházky do klubu se zlepšuje jejich komunikace, sociální dovednosti, znalosti až na úroveň jejich vrstevníků.

Dětem v předškolním věku od 3 do 6 let - vyrovnávají své šance na absolvování školy v hlavním vzdělávacím proudu, zvyšuje se jejich školní úspěšnost a sociální kompetence. Děti jsou lépe připraveny na nástup do 1. třídy a zápis do školy. Kognitivní vývoj dítěte je zvlášť dynamický a zásadní v předškolním věku a obtížně se kompenzuje později.

Od listopadu 2016 vybíráme měsíční poplatek 100 Kč na svačiny a nápoje.

Provoz klubu Včelka podpořili: