Klub pro ženy

Klub pro ženy
Publikováno: 21.3.2018 | Autor: admin

Získat více času pro sebe i k naplňování svých potřeb, například potřeby přátelství, pocitu sounáležitosti, akceptování skupinou, mít neformální vztahy, rozvíjet sebedůvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, využívat své talenty a vlohy, potřebu rozvíjet a využívat vlastní schopnosti. Ale také sdílet své zkušenosti a příběh. 

Klub pro ženy je místem setkávání, získávání zkušeností i vzdělávání. Podporujeme utváření zdravých vztahů a sociálních vazeb mezi lidmi, vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

Zaměřujeme se na zdravou funkci rodin ohrožených sociálním vyloučením, podporujeme je ve výchově a vzdělávání dětí a v řešení osobních životních situací. Vytváříme prostor pro přirozenou komunikaci, vlastní aktivitu a kreativitu, osvojování si nových znalostí, praktických dovedností a kompetencí.

 

Klub pro ženy s programem je otevřen 2x týdně.

pondělí do 8 do 12 hodin

středa od 8 do 12 hodin

Datum a čas seminářů bude aktuálně vyvěšený na webových stránkách, fcb a plakátech.

V době programu je zajištěno hlídání dětí. 

 

Maximální okamžitá kapacita klubu je 10 žen.

 

Místo poskytování

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa p. o., 1. patro

Masarykova 1094/4

Krásná Lípa 407 46

 

 Zásady

  • nízkoprahovost
  • dobrovolnost
  • individuální přístup
  • pravidelnost

 

Kontakty

Kontaktní osoba: Odborný gestor klubu Dagmar Hadravová

mobil: 773 020 265

email: hadravova@komunitnicentrum.com