Sousedská všímavost

Publikováno: 8.3.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Žijí vedle nás, často velmi skromně, bez nároků na pomoc a pozornost. Lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace. Aby se opět postavili na vlastní nohy, někdy stačí jen málo, a lépe hned, dokud jsou problémy řešitelné.

Tak to bylo i u jedné starší ženy, o které dozvěděla terénní pracovnice Kostky právě od jejich sousedů. Paní neměla peníze na topení ani na chod běžné domácnosti, nájem začala platit nepravidelně. Paní propadala beznaději, svou finanční situaci začala řešit půjčkami od nebankovních společností. Terénní pracovnice situaci prověřila a zahájila jednání s úřady i věřiteli. Celkově se podařilo zabránit dalšímu zadlužování, nastavil se rozpočet domácnosti a naplánovalo se postupné splácení dlužných částek. Dnes je paní celkově psychické pohodě a její situace je stabilizovaná.

Sociální služby Terénní programy poskytuje Kostka Krásná lípa od roku 2008. Jedním z cílů sociální služby je ulehčit orientaci klienta služby v jeho životní situaci, podpořit ho v hledání možných řešení a posilovat jeho důvěru ve vlastní kompetence. Sociální práce probíhá v domácnostech či v terénu. V roce 2017 byl celkový počet dospělých klientů 220 a dětí 57, došlo k 1723 kontaktům. Ve zmíněném roce se nejvíce řešila témata v oblasti bydlení, zaměstnanosti a předlužení. Sociální služba spolupracuje s dalšími návaznými službami v souvislosti se zakázkou klienta. Tato služba je poskytována díky finanční podpoře Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, města Krásná Lípa a Ústeckého kraje.

Za Terénní programy,
Bc. Ilona Weinerová, sociální pracovnice
Marcela Jansová, terénní pracovnice