Odborné sociální poradenství JUDr. Hanzlíček

Archiv:

Veřejný závazek Odborné sociální poradenství
1.5.2021 více zde

Veřejný závazek Odborné sociální poradenství

S čím pomůžeme: dluhy - spory - exekuce - insolvence - trestní právo - oběti - občanský zákoník - závazky - smlouvy - pracovní právo - nájemí vztahy a další

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Poradenství je také poskytováno pečujícím osobám nebo pozůstalým.

 

Idnetifikátor služby: 3827499

Vedoucí služby: zástup JUDr. Miloš Hanzlíček tel. 777 925 302

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

Poradna
14.3.2024 více zde

Poradna

Již více jak 12 let poskytuje Poradna v kostce poradenskou činnost, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.

Poradna v Kostce
7.1.2020 více zde

Poradna v Kostce

Poradna v kostce pomohla z dluhové pasti již 55 lidem.

Všechny zpracované a podané návrhy na oddlužení, byly soudem schváleny.

Dalším až 60 občanům je připravena bezplatně pomoci.

Milostivé léto v Kostce
14.10.2021 více zde

Milostivé léto v Kostce

Je sice podzim, ale akce pro lidi co dluží státu a státním institucím, je zde a má název Milostivé léto.

Poradenství Vám poskytne Poradna v Kostce Romana Cupalová 

Sociální služby 2019
1.1.2019 více zde

Sociální služby 2019

Od roku 2009 poskytuje Kostka Krásná Lípa na území Šluknovského výběžku sociální služby prevence a jednu službu péče.

1.2.2019 více zde

Zákony pro lidi

Odkaz na zákony

Poradna v Kostce
26.11.2018

Poradna v Kostce

24.8.2016 PřílohaDOC

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

     Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují optimálně. 
Pomohou postiženému či nemocnému, co nejlépe zvládat denní úkony, jako dříve. 

Pořízení většiny kompenzačních pomůcek je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pomůcky na poukaz předepisuje odborný lékař (neurolog, ortoped, apod.).

Půjčovna v Kostce umožní nemocným překlenout období potřebné k pořízení vlastní kompenzační pomůcky. 


Kompenzační pomůcky si lze zapůjčit v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa, p.o., na adrese Masarykova č. 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, v 1. patře budovy, v kanceláři „Poradny v kostce“.  V individuálních případech lze domluvit dopravu.

 

K zapůjčení nabízíme následující kompenzační pomůcky :

                                                                                                     

1)      Chodítko čtyřbodové skládací s podpěrou loktů 

2)      Chodítko čtyřkolové skládací – nosnost 318 kg  

3)      Sedačka do sprchy zesílená – nosnost 228 kg

4)      Sedačka do sprchy – sedátko s výřezem        

5)      Křeslo do sprchy pojízdné s výřezem - 250 kg 

6)      Vanička pro mytí hlavy – nafukovací s odtokem

7)      Pedálová pomůcka – nastavitelná obtížnost šlapání 

8)      Stolek k lůžku pojízdný – výškově nastavitelný 

9)      Sedačka do vany-závěsná

10)   Nástavec na WC – vyměkčený

11)   Podavač předmětů - teleskopický

21.3.2018

Insolvence - oddlužení

Lidem, kteří chtějí řešit své oddlužení nabízíme posouzení a zpracování návrhu na oddlužení právníkem.

Cena je 4.000 Kč.

Kontaktní osoba JUDr. Hanzlíček

„Poradna v Kostce
8.3.2018 více zde

„Poradna v Kostce" - cesta k oddlužení

„Poradna v Kostce" nabízí již osmý rok občanům Krásné Lípy a dalších měst Šluknovska službu Odborné sociální poradenství.

Poradna v kostce OPZ65_2018
1.1.2018 více zde

Poradna v kostce OPZ65_2018

Název projektu: Poradna v kostce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009022

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.2. Sociální začleňování a boj s chudobou

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.