Do konce května lze požádat o retrostipendium

Publikováno: 13.5.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Zájemci o retrostipendium se mohou hlásit.

Student, který nastoupil do 1. ročníku střední školy, může nyní požádat o retrostipendium.  To je vypláceno měsíčně ve výši až 1500 Kč. Dále může získat jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši 2000 Kč. Podmínkou je:

  • Minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání
  • Student požádá do 30. 5. 2021

Jak stipendium funguje?
Studenti se ve smlouvě zavazují dodržovat dané podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch, tedy ten nebude ve čtyřech vybraných klíčových předmětech horší jak 3. Stejnou váhu má nízká absence ve škole. Každý měsíc se schází s poradcem, který ověří plnění podmínek a potřebu studenta další podpory ve studie. Na této schůzce je studentovi vyplaceno retrostipendim. Na konci školního roku je možné za dobré výsledky získat bonus ve výši 2000 Kč.

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje Retrostipendia Albatros. Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.

Aktuálně Kostka podporuje 22 studentů.