Do T-klubu za zábavou i pro radu

Publikováno: 14.3.2018 | Autor: Dančová Kateřina

Co se dělo v nízkoprahu v loňském roce? Krátké zhodnocení si přečtěte tady.

Do T-klubu pravidelně chodí 17ti-letý mladík spolu s dalšími sourozenci. Jeho rodičům hodně záleží na tom, aby dokončil školu a složil maturitní zkoušku. Nicméně peněž mu moc na dojiždění a vše potřebné do školy, dát nemůžou a poradit mu v přípravě do školy také ne. Pracovnice služby NZDM nabídla mladíkovi zapojení se do retrostipendijnho programu Albatros. Po schválení účasti v programu musí plnit dané podmínky, např. mít dobrou docházku do školy, dobrý prospěch ve čtyřech klíčových předmětech, a pravidelně docházet na konzultace do klubu. A v tomto případě se zlepšila i motivace mladíka ke studiu. Kromě pravidelné výplaty retrostipendia Albatros získal na konci školního roku i prémii za dobré vysvědčení.

V T-klubu a Amari klubu poskytujeme registrovanou sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Jedná se o službu sociální prevence, která je poskytována bezplatně a to dětem, mladistvým a mladým dospělýmve věku 6-26 let, kteří se ocitli v situaci, kterou bez podpory neumí řešit a nejsou nebo nemohou být zapojeni do standartních volnočasových aktivit. Kluby jsou otevřeny každý denodpoledne a T-klub také v sobotu.

V obou klubech nabízíme kromě poradenství a pomoci v běžných či obtížných situacích dětem a mládeži, také širokou škálu volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit. Každý měsíc je připraveno jedno preventivní téma, které se přiblíží formou přednášek, besed, koláží, filmů nebo situačních scének. Poradenství je poskytováno podle věku, u mladších je to např. pomoc s přípravou do školy, vztahy s dalšími dětmi nebo dospělými, jak ve škole, tak i doma. U mladých lidí se objevují např. osobní témata, hledání brigád a práce, doklady. V roce 2017 jsme pracovali se 184 klienty.

S nízkoprahovým zařízením je spojen také taneční soubor Lila Rosa, který se věnuje romským i moderním tancům. V loňském roce soubor vystoupil na 7 akcích. Jednalo se o různé společenské akce a taneční festivaly. Také jsme uspořádali jeden festival v Krásné Lípě.

Mgr. Adéla Galbavá, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa p.o.