Příprava do školy a doučování

Příprava do školy a doučování
Publikováno: 2.5.2018 | Autor: admin

Každý den je pro děti do 12 let zajištěna v komunitním centru od 12 do 14 hod. příprava do školy a doučování. Příprava do školy je zajištěna v rámci služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amari klub. Děti si můžou připravit domácí úkoly, udělat si přípravu na další den, připravit se na výuku a zkoušky. 

Příprava do školy v Amari klubu

Děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amari pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí a jejich věk se pohybuje v rozmezí  6-12 let. Největším problémem v tomto období je škola. Děti potřebují klidný prostor pro psaní úkolů, často nemají s kým úkol napsat, nerozumí mu nebo jim ke zpracování chybí pomůcky. Nejde ovšem jen o psaní úkolů, ale celkově o přípravu do školy. A k tomu je v nízkoprahovém zařízení vyhrazen čas od 12:00 – 14:00. V tento čase mohou děti přijít a společně s pracovníky si úkol napsat, mohou se věnovat procvičování látky, která jim nejde, nebo si zopakovat, co se ve škole naučili. Má-li některé z dětí ve škole problémy většího rozsahu, je možné, aby po předchozím souhlasu dítěte, pracovník kontaktoval třídní učitelku a spolupracovali na větší podpoře dítěte.