Příprava do školy a doučování

Příprava do školy a doučování
Publikováno: 24.8.2016 | Autor: admin

Každý den je v komunitním centru od 12 do 14 hod. příprava do školy a doučování pro děti ze základní školy. Děti si můžou připravit domácí úkoly, udělat si přípravu na další den, připravit se na výuky a zkoušky. V roce 2016 podporu domácí přípravy do školy finančně podpořil Nadační fond Albert.

Doučování v Amari klubu

Děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amari pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí a jejich věk se pohybuje v rozmezí  6-11 let. Největším problémem v tomto období je škola. Děti potřebují klidný prostor pro psaní úkolů, často nemají s kým úkol napsat, nerozumí mu nebo jim ke zpracování chybí pomůcky. Nejde ovšem jen o psaní úkolů, ale celkově o přípravu do školy. A k tomu je v nízkoprahovém zařízení vyhrazen čas od 12:00 – 14:00. V tento čas mohou děti přijít a společně s pracovníky si úkol napsat, mohou se věnovat procvičování látky, která jim nejde, nebo si zopakovat, co se ve škole naučili. Má-li některé z dětí ve škole problémy většího rozsahu, je možné, aby se pracovník spojil s třídní učitelkou a spolupracovali na tom, aby se prospěch dítěte zlepšil. Doučování v Amari klubu vedou jak pracovníci klubu, tak pedagogický pracovník. K tomu, abychom mohli přijmout kvalifikovaného pedagoga, přispěl také Nadační fond Albert, který doučování v Amari klubu v letošním roce podpořil.