Podpořte nás

Archiv:

Kostce od srdce
8.12.2023

Kostce od srdce

Podpořte nás i Vy a to na účet Kostky 250744192/0300

 

Milí přátelé,

lidé z Kostky již přes 15 let pomáhají jednotlivcům i rodinám v krizi, podporují děti v jejich přirozeném rozvoji i ve vzdělávání. Našim cílem je poskytnou individuální podporu tak, aby se lidé zase mohli pevně postavit na své vlastní nohy, žili v bezpečnějším prostředí, měli přijatelné bydlení i práci, zvládali lépe plnit své závazky a snížoval se tlak, ve kterém žijí. Aby si děti plnily si své sny, následovaly své talenty, zažívaly podporující prostředí. Naši sociální pracovníci dochází do rodin v krizi, navštěvují je v tom nejnuznějším prostředí a hledají spolu s rodiči cestu z často velmi komplexních problémů. Pracujeme také s lidmi s dočasnou ochranou, s uprchlíky, většinou se jedná o ženy s dětmi, které utekly přes válečným konfliktem ze svých domovů.

Dlouhodobě také zajišťujeme v domácím prostředí péči o seniory a lidi se sníženou soběstačností. Spolu se zdravotníky, duchovními a terapeuty je provázíme také v závěru života, podporujeme jejich blízké v péči i loučení se.

 

Podpořte nás i Vy a to na účet Kostky 250744192/0300

 

Rádi připravíme darovací smlouvu, nebo potvrzení o daru. K tomu nám stačí základní informace o Vás nebo firmě.

 

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (§ 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (sníženého o event. ztrátu z minulých let). Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci (nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). (§ 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Nakupujte srdcem
6.10.2016 více zde

Nakupujte srdcem

Kostku v její práci můžete podpořit tak, že své internetové nákupy provedete prostřednictvím webu GIVT . Nám pak přijdou nějaké koruny. Děkujeme!

Nainstalujte si do PC aplikaci, která vás při nákupu upozorní, že daný obchod spolupracuje s GIVT. Pomocník GIVT je zde o aplikaci.

Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc

Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti základních hygienických prostředků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.