Informace o organizaci

Informace o organizaci
Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

Provázíme lidi ze Šluknovského výběžku od prvních krůčků do posledních chvil.

Pomáháme jim s řešením nelehkých situací v průběhu života, na které nechtějí být sami.

S respektem k rozmanitým potřebám podporujeme kvalitu života v regionu.

 

Máme zkušenosti a dobrou praxi v oblasti sociální práce. Víme, že naše práce je náročná, ale baví nás být o krok napřed, posouvat hranice stereotypů a předsudků, vzdělávat se a profesně růst. Vidíme v poskytování kvalitních sociálních služeb smysl a tato práce nás naplňuje. Ceníme si také přátelského prostředí, vzájemné podpory a spolupráce uvnitř týmu. 

Kostka Krásná Lípa, p.o.

byla zřízena městem Krásná Lípa dne 1. 6. 2008.

Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce č. 800.

IČ: 75139090

Statutární zástupce: Volfová Hana, ředitelka, volfova@komunitnicentrum.com

 

Sídlo:

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

 

Předmětem hlavní činnosti organizace je

1.1.    Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu.

1.2.    Zajištění a rozvoj sociálních služeb.

1.3.    Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností.

1.4.    Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení.

1.5.    Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav.

1.6.    Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru.

1.7.    Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu.

1.8.    Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení za podmínek stanovených zřizovatelem v bodě 2, čl. V. této zřizovací listiny.

1.9.    Provoz internetových stránek organizace a propagace.

1.10.  Provoz internetu pro veřejnost.

1.11.  Práce s rodinami, dětmi a mládeží.

1.12.  Organizace volnočasových aktivit.

1.13.  Prevence kriminality.

Předmětem vedlejší činnosti jsou činnosti na základě živnostenského oprávnění

2.1.    Praní, žehlení a mandlování prádla

2.2.    Úklidové práce

2.3.    Výlep plakátů na výlepové plochy

2.4.    Vzdělávání

Kostka provozuje

Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

T-klub = NZDM, Nemocniční 40, Krásná Lípa

 

Povinně zveřejňované informace

Kostka Krásná Lípa jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Jedná se zejména o osobní údaje zpracovávané v souladu s poskytováním sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo v souladu s podmínkami a předpisy jednotlivých projektů. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Kostka provádí jen výjimečně.

Kostka respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Kostka zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Kostka zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Kostka pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Kostky, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Kostku je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese organizace. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Kostku obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Kostku obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.