Informace o organizaci

Informace o organizaci
Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa byla zřízena městem Krásná Lípa dne 1. 6. 2008.

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce č. 800.

IČ: 75139090

Statutární zástupce: Volfová Hana, ředitelka, volfova@komunitnicentrum.com

 

Sídlo:

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

 

Předmětem hlavní činnosti organizace je

1.1.    Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu.

1.2.    Zajištění a rozvoj sociálních služeb.

1.3.    Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností.

1.4.    Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení.

1.5.    Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav.

1.6.    Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru.

1.7.    Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu.

1.8.    Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení za podmínek stanovených zřizovatelem v bodě 2, čl. V. této zřizovací listiny.

1.9.    Provoz internetových stránek organizace a propagace.

1.10.  Provoz internetu pro veřejnost.

1.11.  Práce s rodinami, dětmi a mládeží.

1.12.  Organizace volnočasových aktivit.

1.13.  Prevence kriminality.

Předmětem vedlejší činnosti jsou činnosti na základě živnostenského oprávnění

2.1.    Praní, žehlení a mandlování prádla

2.2.    Úklidové práce

2.3.    Výlep plakátů na výlepové plochy

2.4.    Vzdělávání

Kostka provozuje

Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

T-klub = NZDM, Nemocniční 40, Krásná Lípa