PF 2019

PF 2019

Z komunitního centra Kostka přejeme Všem klidné prožití Vánočních svátků a v novém roce hojnost, zdraví a sílu. Sílu ve svém každodenním životě věnovat více času tomu, co nám přináší radost, tomu co nás naplňuje, tomu co slouží i lidem kolem nás.  Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa

Pomáhej pohybem - Podpora pro rodiny

Pomáhej pohybem - Podpora pro rodiny

Pomáhej pohybem prostřednictví aplikace EPP – projekt Podpora pro rodiny. Nadace ČEZ smění body za koruny. Je to jednoduché.

více zde
Krabice od bot 2018

Krabice od bot 2018

I letos jsme zapojeni do sbírky Krabice od bot. Pokud má zájem se zapojit sbírka začíná v pondělí 26.11.2018 a končí v neděli 9.12.2018.

více zde
10 let s Vámi „O Kostku pestřejší život“

10 let s Vámi „O Kostku pestřejší život“

Pojďte se s námi ohlédnout zpět. Kostka letos slaví 10. výročí od založení městem. Tak jsme pro Vás připravili malý kvíz, který zahrnuje oblasti, kam se Kostka rozvinula od té doby, kdy vznikla a měla dva zaměstnance. A to vše je možné i díky lidem, kteří nás podporují, kteří u nás pracují i díky městu a sponzorům.

 

10 míst, 10 otázek, 10 odpovědí.

V komunitním centru Kostka si pak můžete vyzvednout drobnou odměnu.

Seznam míst s otázkami:

 

 1. Kostka (vchodové dveře do budovy)
 2. Velká vývěska na rohu náměstí (poblíž bankomatu)
 3. T-klub (okno)
 4. Tělocvična – dveře
 5. Vývěska na budově kina
 6. Aparthotel (okno vedle infocentra)
 7. Infocentrum v Domě Českého Švýcarska (vedle vchodových dveří – spodní část okna)
 8. Kebab - náměstí
 9. Cukrárna u Moniky – nástěnka uvnitř cukrárny
 10. Nástěnka před vchodem na poštu (uvnitř budovy)

 

Seminář pro matky s dětmi na téma očkování, dětské nemoci a stravování dětí

Seminář pro matky s dětmi na téma očkování, dětské nemoci a stravování dětí

Klub pro ženy zve matky s dětmi na seminář s tématem očkování, dětské nemoci a stravování dětí. Seminář se koná 31.10.2018 od 8 hodin v komunitním centru Kostka Krásná Lípa.

Výjezd rodin s Kostkou

Výjezd rodin s Kostkou

Pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich klienti se vydali na týdenní výjezd do Doubic. Po celou dobu pobytu měli zajímavý program, který pomohl utužovat rodinné vztahy.

více zde
Seminář

Seminář "Příprava na práci v Německu"

Máte zájem pracovat v Německu? Tak jste srdečně zváni na seminář "Příprava na práci v Německu". Pokud máte zájem se zúčastnit semináře kontaktujte paní Novákovou Ivanu na tel. 778 888 431. Termín zahájení - 23.10.2018.

3. Romský taneční minifestival

3. Romský taneční minifestival

Srdečně jste zváni na 3. Romský taneční minifestival, který se bude konat 27.10.2018 od 13 hod. v Kulturním domě v Krásné Lípě. Těšíme se na Vás.

Zobrazit všechny

Litujeme, ale kalendář neobsahuje žádné akce na zvolené období.

Aktuální projekty

Archiv:

Sociální služby 2018
2.1.2018 více zde

Sociální služby 2018

Od roku 2009 poskytuje Kostka Krásná Lípa na území Šluknovského výběžku sociální služby prevence a jednu službu péče.

Babiččiny recepty
25.4.2018 více zde

Babiččiny recepty

Cílem projektu je poskytnout dětem prostor a čas pro společnou tvořivou zájmovou rukodělnou činnost. Vyvtváření prostoru pro jejich vlastní tvořivost, získávání nových dovedností a osvojení si technik výroby přírodní domácí kosmetiky, bylinných likérů, mastí, potravin.

 

Projekt je zaměřen na děti ve věku 7-14 let, nepřímo pak na rodiče dětí a širší veřejnost účastníní se Dnů Českého Švýcarska.

Služby pro rodiny s dětmi POSOSUK2
18.5.2017 více zde

Služby pro rodiny s dětmi POSOSUK2

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionu Šluknovska.

Kostka poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Poradna v kostce OPZ65
2.5.2018 více zde

Poradna v kostce OPZ65

Název projektu: Poradna v kostce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009022

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.2. Sociální začleňování a boj s chudobou

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Komunitní centrum Kostka OPZ64
9.1.2018 více zde

Komunitní centrum Kostka OPZ64

Název projektu: Komunitní centrum Kostka

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Retrostipendia Nadace Albatros

Retrostipendia Nadace Albatros

Ve spolupráci s Člověkem v tísni zprostředkováme výplatu Retrostipendií Nadace ALbatros. Student a jeho rodina mohou vstoupit do programu po splnění určitých podmínek uvedených dále. Student se v průběhu studia pravidelně setkává s pracovnicí Kostky.

Termíny pro podávání přihlášek jsou stanoveny předem.

Kontaktní osoby: Ivana Nováková, novakova@komunitnicentrum.com, mobil 778 888 431

 

Lila rosa 2018
8.3.2018 více zde

Lila rosa 2018

Cílem projektu je podpora integrace romské kultury do společnosti prostřednictvím účasti na romských festivalech a vystoupeních. Dětem a mládeži umožníme zažívat kulturu, která souvisí s jejich kořeny a historií.

Kostka p.o. pořádá romský minifestival zaměřený na udržení romských tradic a zvyků.

Projekt finančně podpořila nadace Agrofert.

 

Vedoucí tanečního souboru – Kateřina Ječná, tel. 773 037 893

Lektorka tanečního souboru – Jitka Ptáčková

Akce pro seniory
22.5.2017 více zde

Akce pro seniory

Kostka Krásná Lípa pořádá akce pro seniory. Akce jsou pořádány buď v domě s pečovatelskou službou nebo v komunitním centru. Všechny akce jsou přístupné veřejnosti. Aktuální nabídku najdete v našem Kalendáři akcí.

Potravinová a materiální pomoc 2018

Potravinová a materiální pomoc 2018

Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti základních hygienických prostředků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Jsme partnerem projektu Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
14.9.2016 více zde

Jsme partnerem projektu Společně to dokážeme v Ústeckém kraji

Kostka Krásná Lípa je partnerem projektu Společně to dokážeme, který realizuje Úřad práce ČR v Ústeckém kraji. Klienti sociálních služeb z cílové skupiny projektu mohou díky projektu získat rekvalifikaci či zaměstnání. Kontaktním pracovníkem v Kostce je Ilona Weinerová.