Komunitní centrum Kostka OPZ64

Komunitní centrum Kostka OPZ64
Publikováno: 9.1.2018 | Autor: admin

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt reaguje na akutní problémy lidí ze sociálně vyloučených lokalit Krásnolipska. Projektové aktivity se zaměří na oblast

a) komunitní práce a podporu celé řady samosprávných aktivit 

b)poradenství (pracovní, kariérové, finanční) vč. vzdělávání, motivace a vytvoření pracovních míst.


Zapojením do projektu si lidé více uvědomí možnou změnu ve svém osobním životě a stanou se aktivnějšími. Různorodostí aktivit má projekt ambici aktivizovat převážnou část komunity s přesahem do sousedství.